Checklist vaste lasten 6:108 BW Woonlasten (per jaar) €/jaar

advertisement
Checklist vaste lasten 6:108 BW
Woonlasten (per jaar)
€/jaar
Huurwoning
In geval van een huurwoning, wat is de huur per jaar?
€ …………… (maandbedrag) x 12 = € …………
Huursubsidie op jaarbasis € …………
Netto huurkosten per jaar
€ …………
Koopwoning
In geval van een eigen woning, is er een hypotheek?
Zo ja, wat voor soort hypotheek?
spaar/leven/annuïteiten/lineair
Wat is het afgesproken rentepercentage?
OF
Wat is het rentebedrag per jaar?
Wat was de hypotheekschuld voor overlijden?
svp hypotheekakte aanleveren en jaaroverzicht
hypotheekverstrekker
Indien van toepassing, wat is de aflossing/annuïteit per jaar?
WOZ-waarde van de woning?
svp WOZ-aanslag aanleveren
ja/nee*
anders, nl……….
……………………%
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
Indien hypotheek gewijzigd na ongeval nieuwe gegevens
bijsluiten.
Kosten onderhoud woning per jaar
€ …………
onderhoud dat door overledene zelf werd verricht € …………
kosten materialen en
arbeidsloon
zelfwerkzaamheid, dus alleen
arbeidsloon
Soort woning?
omschrijving woning, omschrijving tuin
Wat is de nieuwwaarde van uw inboedel?
eventueel inboedelverzekering overleggen
Overige kosten
Kosten huishouden
Kosten electra
Kosten gas
Kosten water
Autokosten
Eigen auto?
Merk en type?
Soort brandstof?
Kilometers per jaar:
Brandstofkosten per jaar
Indien bekend cataloguswaarde
Bouwjaar auto
Jaar van aanschaf auto
Kosten onderhoud per jaar
Wegenbelasting per jaar
Lidmaatschap ANWB
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
ja/nee
benzine/diesel/LPG
………..km
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
1
Checklist vaste lasten 6:108 BW
Verzekeringen
a. Premie (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering (WA)
b. Premie opstalverzekering
c. Premie inboedelverzekering
verzekerd bedrag
d. Premie ongevallenverzekering
verzekerd bedrag
e. Premie levensverzekeringen
verzekerd bedrag
f. Premie rechtsbijstandverzekering
g. Premie begrafenisverzekering
verzekerd bedrag
h. Premie autoverzekering WA/casco* verzekering per jaar
i.. Overige: ………………………..
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
4. Gemeentelijke belastingen (per jaar)
a. Onroerend zaak belasting
b. Rioolrechten
c. Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing
d. Verontreinigingsrechten oppervlaktewater
e. Waterschapslasten
f. Bandijkbelasting
g. Overige: ………………….
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
5. Algemene kosten (per jaar)
a. Abonnementskosten telefoon per jaar
b. Abonnement dagblad per jaar
c. Abonnement omroepblad
d. Overige abonnementen :…………………..
e. Omroepbijdrage
f. Abonnement CAI/kabel
g. Lidmaatschap kruisvereniging
h. Overige:
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
Naar waarheid ingevuld door:
Naam
: …………………………………………..
Adres
: …………………………………………..
Postcode/Woonplaats : …… …… ..……………………………..
Relatie tot betrokkene : …………………………………………..
Datum: . . . / . . . . . . . . . . . / 20..
Handtekening: ……………………………………..
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards