Hoe lang en waarom was het volk Israël in de

advertisement
In de woestijn Sinaï en de twee zilveren trompetten.
Hoe lang en waarom was het volk
Israël in de woestijn Sinaï?
Numeri 9:1
1 De HEERE sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï, in het tweede jaar
nadat zij uit het land Egypte vertrokken waren, in de eerste maand:
Eerst toen Israël enige tijd bij de Sinaï was, werd begonnen met de bouw van
de tabernakel; en dit heiligdom werd voltooid aan het begin van het tweede jaar
na de uittocht. Dit werd gevolgd door de wijding van de priesters,
de viering van het Pascha, het tellen van het volk en het voltooien van
verschillende regelingen, noodzakelijk voor hun burgerlijk of godsdienstig stelsel,
zodat bijna een jaar in het leger bij de Sinaï werd doorgebracht.
Hier nam hun eredienst een vaster omlijnde vorm aan; de wetten waren
gegeven voor het besturen van het volk, en een betere organisatie was
geregeld als voorbereiding voor het binnengaan in het land Kanaän.
Wanneer is het Pascha ingesteld?
Numeri 9:1-2
1 De HEERE sprak
tot Mozes
in de woestijn Sinaï,
in het tweede jaar
nadat zij uit
het land Egypte
vertrokken waren, in
de eerste maand:
2 Laten
de Israëlieten
het Pascha houden
op zijn
vastgestelde tijd.
Wat ging op alle reizen door de woestijn mee
en wat was daar de reden van?
Deutoronomium 10:33, tweede deel
En de
ark van het verbond
van de HEERE trok
drie dagreizen voor hen uit,
om een rustplaats
voor hen te zoeken.
Wat was boven de tabernakel?
Numeri 9:15-16
Op de dag dat de tabernakel
werd opgebouwd,
bedekte de wolk de tabernakel,
de tent van de getuigenis;
en 's avonds was hij op de tabernakel
als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen.
15
Zo was het voortdurend:
de wolk bedekte hem en
's nachts was hij als een verschijning van vuur.
16
Hoe zag Gods volk dat zij op een bepaalde plek
moesten blijven en wanneer niet?
Numeri 9:20-22
20 Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was,
bleven zij op het bevel van de HEERE in hun kamp, en
op het bevel van de HEERE braken zij op. 21 En als het gebeurde
dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was,
wanneer de wolk 's morgens opgeheven werd, dan braken zij op;
overdag of 's nachts, als de wolk opgeheven werd, braken zij op.
22 Of als de wolk twee dagen of
een maand, of vele dagen lang
op de tabernakel bleef rusten,
bleven de Israëlieten in hun kamp
en braken zij niet op;
maar als hij opgeheven werd,
braken zij op.
Wat moest er gemaakt worden?
Numeri 10:2,
eerste deel
Maak voor
u twee
zilveren
trompetten;
van gedreven
werk
moet u
ze maken.
2
Welke functie hadden de trompetten?
Numeri 10:2-3
Ze dienen u tot
het samenroepen
van de
gemeenschap en
tot het opbreken
van de kampen.
Als zij daarop blazen,
moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen,
bij de ingang van de tent van ontmoeting.
3
Wie van het volk werden
verwacht
als op 1 trompet
werd geblazen?
Numeri 10:4
Als zij er echter maar
op één blazen,
moeten de leiders,
de hoofden van de duizenden
van Israël,
zich bij u verzamelen.
4
Als er een onderbroken klank geblazen werd
welk kamp moest dan opbreken?
Numeri 10:5
Als u met een
onderbroken klank
blaast,
moeten de kampen
die aan de oostkant
hun kamp opgeslagen
hebben,
opbreken.
5
Wanneer moest
het kamp
aan de zuidkant
opbreken?
Numeri 10:6
6 Als u voor
de tweede keer
met een onderbroken klank blaast,
moeten de kampen
die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben, opbreken;
van rustplaats tot rustplaats
moeten ze met een onderbroken klank blazen.
Als er geen onderbroken klank te horen is
wie moeten er dan komen?
Numeri 10:7
Bij het bijeenroepen
van de gemeente moet u
echter wel blazen,
maar geen
onderbroken klank
laten horen.
7
Welke personen hadden
de taak om op de trompetten te blazen?
Numeri 10:8
8
En de zonen van Aäron,
de priesters,
moeten op die trompetten blazen.
Het zal voor u tot een
eeuwige verordening
zijn, al uw generaties door.
Hadden de trompetten ook een taak bij strijd;
welke klank moest dan te horen zijn en
wie zou dan met Israël meestrijden?
Numeri 10:9
9 Wanneer u dan in uw land ten strijde
trekt tegen de tegenstander
die u benauwt, moet u
met die trompetten een onderbroken
klank laten horen.
Dan zal aan u gedacht worden
voor het aangezicht van de HEERE,
uw God, en u zult van
uw vijanden verlost worden.
Bij welke gelegenheden werd
er op de trompetten geblazen
en wie kreeg de eer?
Numeri 10:10
En op de dag van uw blijdschap,
op uw feestdagen
en aan het begin van uw maanden
moet u ook op de trompetten blazen,
bij uw brandoffers en bij uw dankoffers.
Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van
uw God. Ik ben de HEERE, uw God.
10
Download