04 Numeri

advertisement
Op Stap
Woord
in het
Maak en spaar je eigen Bijbelboeken-boek
4 Numeri
Wat hoor je iedere zondag aan het einde van de dienst?
Zoek op Numeri 6 vers 24 tot 26
Betekent getallen of
De Heere ----tellingen.
--------------------------------------------------------------------------De telling van de
------stammen. Ook lees je
De Heere ----over de woestijnreis
--------------------------------------------------------------------------------van SinaĻŠ tot Kanaän.
De Heere --------------------------------------------------------------------------------------
De reis naar Kanaän
Numeri 1 - 36
De reis naar Kanaän duurde ongeveer …. jaar (Numeri 10:11)
De verspieders J………. en K……… brachten goed verslag uit over
Kanaän. Als straf voor Israëls ongeloof moest het volk …….. jaar
omzwerven in de …………
Zoek Numeri 16 op. Wie kwamen in opstand tegen Mozes en Aäron?
K………, D………….. en A………..
Wat lezen we van de kinderen van Korach ?………………………….
…………………………………………………………(Numeri 26:11)
12 verspieders
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------De koperen slang
Mozes richt de koperen slang op
Numeri 21
*
*
ieder die wordt gebeten sterft
Er komen slangen in het tentenkamp *
*
de verhoogde Christus aan het kruis
De verhoogde slang wijst op
*
ieder die kijkt wordt ge nezen
*
Trek een lijn van zin naar zin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bileam zegent Israël
Numeri 23-24
ER
ZAL
SCEPTER
EEN
UIT STER
VOORTGAAN
EN
ISRAEL UIT
EEN
OPKOMEN
JAKOB
ER ZAL
Bileam spreekt een Messiaanse profetie uit in Numeri 24:17. Zet jij de woorden in de goede volgorde?
Download