Lust Lees Afgoderij Hoererij Morren I in opstand komen

advertisement
Lees
1 KORINTIËRS 10:1-12
De Israëlieten werden bevrijd uit de slavernij
van Egypte en geleid naar het beloofde
land. Wij werden bevrijd uit de slavernij
van de zonde en worden nu geleid naar
het beloofde land, waar we zullen zijn zoals
Jezus is. Het is belangrijk dat we naar Zijn
beeld blijven groeien.
Vijf zonden weerhield een groot deel van
de Israëlieten om Gods rust en het beloofde
land binnen te komen: lust, afgoderij,
hoererij, de Heer verzoeken en verwijten
maken, morren en in opstand komen. Ik
geloof dat deze vijf struikelblokken ons
ervan weerhouden om geestelijk te groeien.
Tijd om te reflecteren: welke plaats hebben
ze in ons leven?
Afgoderij
onder
weg
Geef jij God de eer voor de goede
dingen die gebeuren in je leven? Durf
jij daarvoor uit te komen tegenover
vrienden of familie?
Tekst: Joris D’Joos
Welke dingen verdringen God soms
van de eerste plaats in jouw leven?
Verzoeken
Dit gaat niet over de seksuele lust, maar over het verlangen naar
kwade dingen. Het volk verlangde terug naar de tijd van de slavernij.
Ze dachten niet aan de pijn en moeite die ze toen hadden en ook niet
aan wat komen zou in het beloofde land. Ze romantiseerden het leven
in Egypte en hadden spijt dat ze daar vertrokken waren. In essentie
komt dit neer op het afwijzen van God. God hoeft voor jou niet meer,
je denkt dat je beter af bent zonder Hem. Lust is gericht op jezelf. Het
is egoïstisch en dus zondig.
Herken je dit? Betrap je jezelf soms
nog op een verlangen naar vroeger?
Of ken je de gedachte: was ik maar geen
christen, dan kon ik dit of dat doen?
De Israëlieten komen in
opstand tegen Mozes.
Ze betwisten zijn gezag.
Hierna bevestigt God Zijn
zegen aan Mozes en geeft
de aanklagers ongelijk.
Een dag later mort het
volk opnieuw. Ze uiten
hun ontevredenheid.
Tevreden zijn ze nooit.
Hoererij
lEEStIP Numeri 16:11 en 41
Waar in je leven kan je leren om
een meer positieve ingesteldheid te
hebben?
lEEStIP Numeri 25:1-8
Wat is jouw beeld
van seksualiteit?
Ga je mee met
wat de wereld
vertelt of hou je
vast aan wat God
erover zegt?
Hoererij is elke seksuele daad die God afkeurt.
Seksualiteit is iets heel kostbaars in Gods
ogen. Het is het meest intieme tussen man en
vrouw dat er kan plaatsvinden. En omdat de
relatie tussen een man en een vrouw symbool
staat voor de liefde tussen God en mensen,
is God heel gevoelig voor alles wat met het
huwelijk en seks te maken heeft.
De Here verzoeken – verwijten maken Andere vertalingen spreken van ‘God op
de proef stellen’ of ‘verwijten maken’. Je kan dit ook zien als ‘dingen van God
verwachten die Hem niet eigen zijn’. Met andere woorden, je spant Hem voor je kar.
Je kiest je eigen wegen en vraagt daarover Zijn zegen, i.p.v. Gods wegen te kiezen.
Zijn er soms dingen die
je God kwalijk neemt?
Durf je Hem daarin
vertrouwen?
Op
Op welke
welke gebieden
gebieden
in
in je
je leven
leven ben
ben je
je
(soms)
(soms) egoïstisch?
egoïstisch?
Ben jij tevreden met het leven dat
God je geeft? Vind je soms dat God
de dingen in de wereld verkeerd
aanpakt? (vb. oorlog, hongersnood,
kindersterfte, …)
lEEStIP Exodus 17:2-7
In welke delen van ons leven
nemen we God mee op onze
weg, i.p.v. dat wij meegaan
op Zijn weg?
18XSMAKER!
lEEStIP Numeri 11:4-5
Morren I in opstand komen
lEEStIP Exodus 32:4-7
Uiteraard is er niets verkeerd met zitten,
eten, drinken en feesten. Het probleem
was dat ze dit deden om het gouden kalf te
vereren. Afgoderij is meer dan het maken
van een beeld om daarvoor neer te knielen.
Het is alles wat God verdringt van de
eerste plaats in ons leven. Het volk maakte
een gouden beeld en dat voorwerp, door
mensen gemaakt, krijgt de eer van gebeurtenissen en daden die God heeft gedaan.
Ze noemen het kalf ‘Here’ en zeggen dat dit
beeld hen uit Egypte heeft bevrijd!
God is met ons op weg. Wie zijn hart aan Jezus
geeft, wordt geestelijk wedergeboren. God
verandert die persoon, zodat hij of zij meer en
meer op Jezus gaat lijken. Het is een reis met
een doel dat op aarde nooit perfect bereikt zal
worden.
Lust
Voor welke
dingen ben je
Hem dankbaar?
Jona was een profeet die
morde tegen God. Hij was
bezig met zichzelf en zijn
eigen gelijk. Hij was trots
en vond zijn geloofwaardigheid belangrijker dan
het leven van honderdduizenden mensen in Nineve.
De dieperliggende zonde is
arrogantie. Jona en het volk
van Israël denken dat ze het
beter weten dan God.
SMAKER!X19
Download