Methodische vaardigheden

advertisement
Methodische vaardigheden
Ontwikkelingspsychologie
Madeleine Farla
Ontwikkelingsfasen
•De Baby:
•De peuter:
•De kleuter:
•Het schoolkind:
•De puber:
•De jong volwassene:
•De volwassene:
•De oudere:
0 - 18 maanden
18 maanden – 4 jaar
4 – 6 jaar
6 – 12 jaar
12 – 16 jaar
16 – 21 jaar
21 – 60 jaar
60+
5 ontwikkelingsaspecten
1.Cognitief aspect: ontwikkeling van het
denken, waarnemen, geheugen en taal.
2.Emotioneel aspect: ontwikkeling van
gevoelens.
3.Sociaal aspect: ontwikkeling hoe om te
gaan met anderen.
4.Lichamelijk aspect: ontwikkeling van het
lichaam en de motoriek.
5.Seksueel aspect: ontwikkeling van
seksualiteit en intimiteit.
De baby
Cognitieve ontwikkelingsaspecten
•Communiceren door huilen, oogcontact en
mimiek
•Grijpen is begrijpen
•Leren door herhaling
•Leren door iets na te doen
Emotionele ontwikkelingsaspecten
•Jantje huilt, Jantje lacht
•Hechtingsrelatie komt tot stand door:
1.Betrouwbaarheid verzorger
2.Continuïteit verzorger
3.Reactie op het kind verzorger
Sociale ontwikkelingsaspecten
•Eerste maanden vooral contact met de
verzorgers
•Eerste 6 maanden in het algemeen
gericht op mensen
•Vanaf zeven maanden eenkennig en
vaak last van scheidingsangst
Lichamelijke ontwikkelingsaspecten
•Eerst bewegen door reflexen
•Later ontwikkeling motoriek:
1.Boven naar beneden
2.Dichtbij naar veraf
3.Grof naar fijn
Seksuele ontwikkelingsaspecten
•Vooral gericht op intimiteit gekoppeld aan
het beleven van lust
•Lust is gekoppeld aan de mond; zuigen ,
sabbelen en bijten
•Freud: orale fase
Download