Opdracht strookjes met ka, ww en vraagvormen door Bjorn

advertisement
Kenmerkende Aspecten:
31. De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis
legde voor een industriële samenleving
33. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met
de industrialisatie
36. De opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen:
liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en
feminisme
40. Het voeren van twee wereldoorlogen
43. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door
massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de
burgerbevolking bij oorlogvoering
37. De rol van moderne propaganda- en
communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
38. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën
communisme en fascisme/nationaalsocialisme
39. De crisis van het wereldkapitalisme
41. Racisme en discriminatie die leidden tot
genocide, in het bijzonder op de joden
Voorbeelden uit de Contexten
Conferentie van Berlijn (1884-1885)
Vlootwet (1898)
Slag bij de Marne (1914)
Spartakus-opstand (1919)
Dawesplan (1924)
Rijksdagbrand (1933)
Instelling Rijkscultuurkamer (1933)
Ingebruikname concentratiekamp Dachau (1933)
Neurenbergerwetten (1935
Wannseeconferentie (1942)
Conferentie van München (1938)
Begrippen uit de teksten:
Frans-Duitse oorlog van 1870-1871
Pruisen
industrialisatie
economische grootmacht.
alliantiepolitiek.
‘Weltpolitik’
Groot-Brittannië
internationale bondgenootschappen.
Eerste Wereldoorlog.
totale oorlog
De Republiek van Weimar
een parlementaire democratie
het Verdrag van Versailles uit 1919.
economische problemen
economische en politieke crisis.
Verenigde Staten
De Amerikaanse Beurskrach
nationaalsocialistische partij, de NSDAP,
rijkskanselier.
genazificeerd.
Duitse ‘Volksgemeinschaft’.
appeasement oorlog
radicaal anticommunisme
racistisch wereldbeeld
genocide
oostfront
Slag bij Stalingrad.
Werkwoorden algemeen:
Leg uit dat x de schakel vormde tussen y
Leg uit welke oorzaak gevolg relatie bestond tussen x en y
Leg uit welk verband er bestaat tussen e en y
Leg uit dat x leidde tot y
Leg uit dat x zich ontwikkelde zich tot y
Leg uit dat x bepaalde dat y
Leg uit dat x y versterkte
Leg uit dat x verdween door y
Leg uit dat x y veroorzaakte
Domein A werkwoorden:
X was een directe oorzaak van Y, omdat
X was een indirecte oorzaak van Y, omdat
Y was een bedoeld gevolg van x. omdat
Y was een onbedoeld gevolg van x, omdat
Y is een (politiek, sociaal of cultureel-mentaal) gevolg van X,
omdat
Er sprake van continuïteit tussen x en y, omdat
Er sprake van verandering tussen x en y, omdat
Eindexamen opdrachten KA:
Hoe heeft dit kenmerkend aspect bijgedragen aan
Leg uit dat dit kenmerkend aspect van invloed is op
Toon aan dat deze gebeurtenis past bij een kenmerkend aspect uit
de moderne tijd
Verklaar met een kenmerkend aspect van de tweede helft uit de 20e
eeuw dat...
Leg uit dat dit besluit/deze gebeurtenis, past bij twee kenmerkende
aspecten van die tijd.
Leg een verband tussen de bron en een kenmerkend aspect uit die
tijd.
Geef aan welk verband er bestond tussen deze ontwikkeling en een
kenmerkend aspect van de moderne tijd.
Je kunt deze (bron etc.) met een kenmerkend aspect uit de 20e eeuw
illustreren.
Met welk kenmerkend aspect uit deze tijd kan de bron in verband
gebracht worden.?
Leg uit dat deze bron/gebeurtenis past bij twee kenmerkende
aspecten uit deze tijd.
Noteer twee kenmerken van (een begrip bv nationaalsocialisme) en
leg uit hoe je die in de bron herkent
Noem een motief van het modern imperialisme (KA) en leg uit hoe je
die in de bron herkent
Download