PowerPoint-presentatie - Armoede In

advertisement
Kringloop van de armoede
Definitie
Kansarmoede is een toestand waarbij mensen
beknot worden in hun kansen om voldoende deel
te hebben aan maatschappelijk
hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs,
arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om
een éénmalig feit, maar om een duurzame
toestand die zich voordoet op verschillende
terreinen, zowel materiële als immateriële.
Zes selectiecriteria
• Het maandinkomen van het gezin
• De opleiding van de ouders
• De ontwikkeling van de kinderen
• De arbeidssituatie van de ouders
• De huisvesting
• De gezondheid
Een aantal cijfers
• 1.500.000 Belgen bestaansonzeker
• De kloof wordt kleiner maar dieper
• Mobiliteit in de armoede?
• Een verborgen probleem
De vier armoedemodellen
Pijnpunten
De eerste schooldag met allemaal nieuw
materiaal
Geldophalingsmomenten
Drink en –eetmomenten
De speelplaats
Geen of weinig vrienden
Conflictsituaties
Schoolzwemmen
Talige momenten
Schoolfeesten
Feesten
Pijnpunten
Materiaal meebrengen van thuis
Huiswerk maken
Verjaardagen
Uitstappen
Abonnementen op tijdschriften
Leerinhouden
Briefwisseling met de ouders
Contactavonden voor de ouders
De landing op school na een weekend, een
vakantieperiode,…
Concrete stappen
• een gedragscode voor het financiële aspect
• een gedragscode voor het communicatieve
aspect
• de inspanningen bundelen
• een basishouding van openheid, verbondenheid
en engagement
Download