Op weg in vertrouwen - Protestants Kralingen

advertisement
2 maart 2014, Hoflaankerk
Protestants Kralingen
scholendienst
Op weg in v­ ertrouwen
met ds Ilse Hogeweg en de
Nieuwe Park Rozenburgschool
Combo Devoted zingt
“Toon mijn liefde”
Welkom door de ouderling
»
»
Bemoediging en groet
»
»
»
2. En wanneer je soms al - leen bent
en je hart is vol ver - driet,
denk dan aan de goe-de Her - der,
Hij ver-geet zijn schaapjes niet.
»
»
Gebed
»
»
»
Gebed voor we gaan lezen
(Klik op het plaatje en
er wordt een filmpje in je browser vertoond)
Lezing ‘De uittocht’
(uit de Klikbijbel)
De Israëlieten wonen in Egypte.
Dat mogen ze van de koning van Egypte.
Die wordt farao genoemd.
Na een paar jaar gaat de farao dood. Er komt een andere koning. Die
houdt niet van de Israëlieten. Hij laat ze als slaven werken. Ze moeten
stenen bakken en grote muren bouwen. Ze worden vaak geslagen.
Maar op een dag roept God een van hen, Mozes.
God zegt tegen hem: “Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft
in Egypte. Ik heb gehoord hoe ze roepen om bevrijd te worden.”
“Luister, Mozes: Ik wil dat jij naar de farao toegaat. Zeg tegen hem dat hij
de Israëlieten moet laten gaan. Ik zal hen naar een mooi en groot land
brengen. Daar zal voor jullie volop melk en honing zijn!”
Maar de farao wil de Israëlieten niet laten gaan. Daarom straft God hem.
De farao wordt bang. Hij laat Mozes halen. “Ga alsjeblieft zo vlug
­mogelijk het land uit”, zegt hij. “En neem je hele volk mee. Anders gaan
we straks allemaal nog dood!” Diezelfde nacht pakken de Israëlieten al
hun spullen bij elkaar. Ze nemen eten en drinken mee en gaan op reis.
Dag en nacht reizen de Israëlieten door.
Ze komen bij de Rietzee en slaan daar hun tenten op.
Maar de farao heeft er spijt van gekregen dat hij de Israëlieten heeft
­laten gaan. “Wat zijn we toch dom geweest”, zegt hij tegen zijn
­dienaren. “Nu hebben we geen slaven meer. Weet je wat? We gaan ze
terughalen!” En de farao gaat met zijn soldaten de Israëlieten achterna.
De Israëlieten zien de farao met zijn hele leger in de verte al aankomen.
Ze worden erg bang. En boos zeggen ze tegen Mozes: “Het is allemaal
jouw schuld! Jij zei dat we uit Egypte moesten weggaan.”
Maar Mozes zegt tegen hen: “Wees toch niet zo bang. God zal ons redden.”
Dan zegt God tegen Mozes: “Pak je stok en strek je arm uit over de
zee.” Dat doet Mozes.
Meteen gaat het heel hard waaien. En de wind blaast het water weg.
Nu kunnen de Israëlieten zomaar door de zee lopen.
Rechts en links van hen is water, maar waar ze lopen, is het droog.
De soldaten van de farao komen hen achterna.
Ze willen hen grijpen en terugvoeren naar Egypte.
Ze hebben de Israëlieten al bijna te pakken ...
Maar dan blijven de wielen van hun wagens in de modder steken.
Ze komen bijna niet meer vooruit.
De Israëlieten hollen intussen zo hard als ze kunnen naar de overkant.
Als ze daar zijn, houdt het ineens op met waaien.
Het water stroomt terug en alle Egyptenaren verdrinken.
Nu zijn de Israëlieten echt vrij.
Wat zijn ze blij!
En ze danken God
dat hij hen gered heeft.
»
Lied ‘De doortocht’
door kinderkoor NPRS
Interview
»
Uitleg
7 en 8ste groepers zingen ‘Go Down, Moses’
daarna nog een keer door ons allemaal
»
schriftlezing:
Deuteronomium 30: 15-20
»
2. The Lord told Moses what to do
Let my people go
lead the children of Israel through
Let my people go
(refrein)
»
schriftlezing:
Deuteronomium 30: 15-20
»
3. They journeyed on at his command,
Let my people go
and came at length to Canaan’s land,
Let my people go
(refrein)
»
schriftlezing:
Deuteronomium 30: 15-20
»
4. Oh let us all from bondage flee,
Let my people go
and let us all-in Christ be free
Let my people go
(refrein)
»
schriftlezing:
Deuteronomium 30: 15-20
»
gebed, afgesloten door gezongen Onze Vader
(melodie Elly & Rikkert)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen vergeven.
»
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
»
Collecte
ondertussen combo Devoted: ‘Wij zijn hier bij elkaar om U te eren’
De twee collectes zijn bestemd voor:
1-ste: Deze kerk
2-de: Godsdienstonderwijs op
openbare scholen
»
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
»
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.
»
Zegen
Protestants Kralingen
Download