DE UITTOCHT UIT EGYPTE

advertisement
DE UITTOCHT UIT EGYPTE
1) Hoe lang bleven Jakobs nakomelingen in Egypte wonen ?
2) Wie begonnen na een tijd de Israëlieten als een bedreiging te zien ?
3) Hoe werden de Israëlieten klein gehouden ?
4) Waarom werden pasgeboren Israëlische jongetjes in de Nijl verdronken ?
5) Waarom zond God Mozes als leider naar de Israëlieten ?
6) Wanneer heeft Mozes zijn volk naar het ‘beloofde land’ geleid ?
7) Wie was de broer van Mozes ?
8) Wat vroegen Mozes en Aäron aan de farao ?
9) Waarom zond God plagen over Egypte ?
10) Wat was de 10de plaag ?
11) Hoe konden de eerstgeborenen van de Israëlieten veilig zijn ?
12) Hoe moesten de Israëlieten het lam koken ?
13) Welke farao bouwde de tempel van Luxor ?
14) Waar vluchtten de Israëlieten naartoe toen het leger achter hen aanzat ?
15) Wat betekent het woord ‘exodus’ ?
16) Wat was de belangrijkste oudtestamentische gebeurtenis ?
17) Met welk feest wordt deze ontsnapping jaarlijks gevierd ?
18) Wat rapporteerden de verspieders over Kanaän ?
19) Waarom moesten de Israëlieten voor straf nog 40 jaar in de woestijn blijven ?
20) Waar stief Mozes ?
21) Wie werd de nieuwe leider van de Israëlieten na Mozes ?
22) Welke weg hebben de Israëlieten door de woestijn gevolgd ?
23) Hoe heten de twee golven waartussen de berg Sinaï ligt ? (zie kaart)
24) Hoe noemt men de overeenkomst die God met de Israëlieten sloot ?
25) Wat verklaarde God aan de Israëlieten ?
26) Wat moesten de Israëlieten doen van hun kant ?
27) Hoe werden Gods wetten samengevat ?
28) Onder welke vorm kreeg Mozes de 10 geboden ?
29) Welk gebied ligt er rechts of ten oosten van de Dode Zee ?
30) Welk gebied ligt er boven of ten noord-oosten van Esjon-Geber ?
__________________________________________________________________________________
A) In welke zee mondt de Nijl uit ?
B) In welke periode leefden Mozes, Aäron en Jozua ?
Download