brede school - CSG De Waard

advertisement
NIEUWSBRIEF september 2012

GODSDIENSTPROGRAMMA
In de groepen 1 en 2 staan de volgende verhalen centraal:
Week 36:
De groei van het volk
De geboorte van Mozes
Week 37:
Ruzie op de werkplaats
Mozes wordt geroepen
Week 38:
Naar de Farao
De staf wordt een slang
Week 39:
De plagen
Het begin van de uittocht
Week 40:
Door de woestijn
Door de zee
Week 41
Manna uit de hemel
Het plan van Jetro
Exodes 1: 1-22
Exodes 2: 1-10
Exodes 2: 11-15
Exodes 3: 1-12
Exodes 5: 1-9
Exodes 7: 8-13
Exodes 7 t/m 10
Exodes 12: 29-42
Exodes 13: 17-22
Exodes 14
Exodes 16
Exodes 18:8-26
In de groepen 3 t/m 8 komen de volgende verhalen aan bod:
Week 36: Over moed
De farao van Egypte heeft een gruwelijk plan: Hij wil dat alle joodse jongetjes dood
worden gemaakt. Maar God maakt een nieuw begin. Sifra en Pua houden de farao voor
de gek en Mozes overleeft in een biezen mandje.
Week 37: Niet alleen
Mozes groeit op. Op een dag slaat hij een Egyptische man dood, waardoor hij de
woestijn in moet vluchten. Maar hij is niet alleen: God gaat met hem mee. Ook als
Mozes later naar de farao moet gaan, is hij niet alleen: Aäron gaat met hem mee.
Week 38: Durf jij het?
Mozes en Aäron gaan naar de farao. Ze vragen hem om het volk Israël te laten gaan,
maar de farao weigert.
Week 39: Uitbreken
De farao blijft volhouden dat de Israëlieten niet weg mogen. Zelfs als er plagen
uitbreken, geeft hij niet toe. Maar uiteindelijk wordt het volk toch bevrijd; ze gaan weg
uit Egypte.
Week 40: Doodlopende weg?
De weg door de woestijn is lang. Mozes en het volk staan bij de zee, ze kunnen niet
meer verder. Achter hen komt de farao; hij wil zijn slaven terughalen. Zijn ze nu op een
doodlopende weg beland?
Exodus 1 en 2
Exodus 2, 3 en 4
Exodus 5 en 7
Exodus 7-12
Exodus 13, 14 en 15

ZENDING
In juli/augustus is voor de actie “Opkikker” € 150,16 gespaard. Dat brengt de stand op € 1028,64 !
Vandaag krijgt u ook weer een nieuwe informatiekrant van Stichting Opkikker.

CROSSROAD
Op 22 en 23 september vindt het Crossroad Event plaats op het Molenschaer. Er is op zaterdagmiddag
een speciaal programma voor de kinderen. De toegang is gratis. De kinderen krijgen vandaag een
informatiekaartje en een kleurplaat of rebus mee.

EXTRA VERLOF
Volgens de Leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er zorg voor te dragen dat uw kind de
school bezoekt. Afwezigheid wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunt u doorgeven aan de conciërge. Alle
andere vormen van verlof moet u aanvragen bij de adjunct-directeur. Extra vrij kan slechts in beperkte
mate gegeven worden (zie ook de schoolgids). Bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim, is de directie
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
1

SPORTDAG
Er zijn nog 9 ouders te weinig om de sportdag op 19 september door te laten gaan. WIE HELPT?

BREDE SCHOOL
In de loop van september krijgen de leerlingen informatie over de brede school activiteiten mee. Kinderen
die ergens aan mee willen doen moeten zich dan heel snel inschrijven, want de uiterste inschrijfdatum volgt
al snel daarna en vol is vol … Inschrijven via de website van de brede school:
http://www.strijen.nl/index.php?mediumid=15&pagid=1587
Via deze link kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Dan zijn u en uw kinderen direct op
de hoogte van nieuwe activiteiten.

FLUOR SPOELEN
Het fluorspoelen begint op maandag 10 september.

BLOKFLUITLES
Muziekvereniging NLS uit ’s Gravendeel heeft op Het Spui weer plaats voor nieuwe leerlingen (vanaf
groep 4) om blokfluitles te volgen (maandagmiddag). Voor informatie over kosten, instrument enz. kunt u
terecht bij de docente, mevrouw Carina Quartel (tel: 078-6743354). Een mooie gelegenheid om iets extra’s
te doen voor de muzikale ontwikkeling van uw kind. Daarnaast biedt NLS ook de mogelijkheid om op
maandagmiddag lessen voor andere blaasinstrumenten te volgen. Kinderen die het leuk vinden een
blaasinstrument te leren bespelen, behoeven dan niet meer steeds naar elders te reizen. Het is mooi dat we
hiermee op Het Spui voor de leerlingen een lesplek dicht bij huis kunnen bieden.

BERICHT uit de TSO
Het schooljaar is net begonnen daarom hebben wij voor iedereen die overblijft of in de toekomst overblijft
even de belangrijkste regels opgeschreven:
1. Strippenkaarten moeten vóór schooltijd in de brievenbus zitten.
2. Een strippenkaart kost € 12,- en los kost € 1,50. Losse betalingen en geld voor een nieuw strippenkaart
moeten in een envelop, voorzien zijn van voornaam en achternaam + groep.
Deze moet in de brievenbus.
3. Als uw kind over moet blijven en het staat niet op de vaste lijst, dan vóór schooltijd aanmelden bij
de conciërge.
4. Als uw kind wel op de vaste lijst staat maar niet komt die dag, dan vóór schooltijd afmelden bij de
conciërge.
5. Als uw kind bij een ander wil gaan eten, dan vóór schooltijd doorgeven aan de conciërge (alleen
door ouder zelf of een briefje ondertekend door ouder, anders mag uw kind niet mee
(dit is i.v.m. veiligheidsredenen).
Als ouder bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor het aan en/of afmelden van uw kind(eren).
Extra aandachtspunten:
o Op school is er een koelkast aanwezig voor de overblijf, deze staat in de keuken.
o Op maandag je tandenborstel meenemen als je fluor moet spoelen.
o Geen speelgoed e.d. meebrengen naar de TSO.
o Graag fruit meebrengen en zo min mogelijk snoep.
Kauwgom, zuurtjes, chips, kruidnootjes en lolly’s zijn niet toegestaan.
Als uw kind niet overblijft: de hekken gaan om 13.00 uur open.
Zowel de kinderen die zelf naar school komen als de ouders/verzorgers die kinderen brengen worden
verzocht achter het hek te wachten totdat het tijd is. Dit is i.v.m. veiligheidsredenen.
Voor de rest vinden wij dat kinderen in alle rust hun boterham moeten kunnen opeten en dat het gezellig
moet zijn. Spelen hoort daar natuurlijk gewoon bij. Als het mooi weer is gaan we zo snel mogelijk naar
buiten om te voetballen, schommelen enz. Bij regen blijven we binnen en kunnen we lezen, puzzels maken,
knutselen enz.

AGENDA
Datum
5 september
13 september
19 september
19, 20 en 21 september

Activiteit
Kabouterpad (groep 1 en 2)
Schoolmaatschappelijk Werk
Sportdag bovenbouw / spelletjesdag onderbouw
Oud papier
ACTIVITEITEN voor de JEUGD
Datum
22 + 23 september
Activiteit
Crossroad
2
3
Download