The prince of Egypt

advertisement
The prince of Egypt
Het Joodse volk werkte in Egypte als slaven. Ze moesten daar hard werken aan de gebouwen
van de Farao. De farao beval om alle joodse baby’s te doden. Daarom verborg een Joodse
vrouw haar baby dicht bij de rivier de Nijl. De baby werd gevonden door de dochter van de
Farao die hem opvoedde als haar eigen zoon en hem Mozes noemde. Hij groeide in het Paleis
van de Farao op
Later ontdekt de prins van Egypte, Mozes, dat hij eigenlijk een Israëliet is en dat hij geboren
is als slaaf. Hij verlaat Egypte en ontmoet Jetro de hogepriester. Hij trouwt met Jetro's dochter
Zippora. Mozes keert terug naar Egypte om zijn volk te bevrijden met de roeping van God.
Maar zijn broer Ramses is inmiddels farao geworden en wil zijn macht niet zomaar afgeven
1. Vul in.
Het Joodse volk werkte in Egypte als …………………..
Ze moesten daar hard werken aan de gebouwen van de ……………………………..
Een Joodse vrouw haar baby dicht bij de …………………………….de Nijl.
Mozes groeide in het ………………………….van de Farao op
Mozes keert terug naar Egypte om zijn volk te ……………………………….
2. Omcirkel het juiste antwoord.
Mozes is een Jood
waar / niet waar
Mozes werd gevonden aan de rivier de Nete
waar / niet waar
Mozes is geboren als prins
waar / niet waar
De broer van Mozes heet Ramses
waar / niet waar
3. Omcirkel het juiste antwoord
- In het begin van de film brengt een mama een baby en nog 2 kinderen weg. Waarom
vluchten zij?
O Voor de Egyptenaren
O Voor de Egyptische soldaten
O Voor de Egyptische soldaten, die alle babyjongens doden
- In de film heeft Mozes, die nog steeds als prins van Egypte in het paleis van zijn vader
woont, plots een droom. Waarover gaat die droom?
O De soldaten die baby’s doden
O Het leven van de soldaten
O De vlucht van Mozes en zijn volk naar het beloofde land
- Hoe heet de leider van de nomadenstam in de woestijn die Mozes een nieuwe thuis geeft?
O Jetro
O Jozef
O Jezus
- Op wie wordt Mozes verliefd?
O Mirjam
O Sippora
O Maria
- Hoe noemt men in de film het land waar de Hebreeuwen vanuit Egypte naar toe zullen
trekken?
O Het beloofde land
O Het land van melk en honing
O Het goede land
- Op welke manier helpt God Zijn volk toen ze voor de zee stonden, zodat ze voorgoed af
waren van de Egyptenaren?
O Hij bliksemde alle Egyptische soldaten met een muur van vuur dood
O Hij liet de Hebreeuwen door de zee naar de overkant gaan en zorgde ervoor dat het
opnieuw vloed werd toen de Egyptenaren kwamen
O Alle paarden van de soldaten vielen plots om.
4. Zet de prenten in de juiste volgorde.
......
......
......
...... ......
......
.....
.....
.....
.....
5. Wat gebeurt er bij volgende afbeeldingen?
……………………………………………………
……………………………………………………
……
…..................................................................................
.....................................................
.......................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......................
..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................
......
Download