Rekenen

advertisement
Prinsentuin Oudenbosch PTA schooljaar 2016-2017
Vak: Rekenen
Leermethode: oefenen met rekenen groen, materiaal cursus rekenen, boek stimmit en oefenexamens / klas 3
Periode
toets
PW.P1
1
PW.P2
2
Rekentoets 2A of in overleg
met docent 2F of
in overleg met
examencommissie ER
e
(1 kans)
3
Rekentoets 2A of in overleg
met docent 2F of
in overleg met
examencommissie ER
e
e
(1 of 2 kans)
Examen
eenheid
Rekendomei
nen:
Getallen /
verhoudinge
n/
Rekendomei
nen:
Getallen /
verhoudinge
n/
meten &
meetkunde /
verbanden
Rekendomei
nen:
Getallen /
verhoudinge
n/
meten &
meetkunde /
verbanden
Rekendomei
nen:
Getallen /
verhoudinge
n/
meten &
meetkunde /
verbanden
Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg
Toetsvorm
Toetsduur
In minuten
Beoordelingswijze
Afname
Opmerkingen
S
50
S
Uiterlijk 18
november
2016
Weging 1
S
50
S
Weging 1
Uiterlijk 23
februari
2016

D
90
Afname
tussen
7 t/m 20
maart 2017
POURE.B3.1.02

D
90
Afname
tussen
29 t/m 9 juni
2017
Mits voldaan is aan
afronding theorie en
minimaal 5 voor toets
Mits voldaan is aan
afronding theorie
Vak: Rekenen
Leermethode: oefenen met rekenen groen, materiaal cursus rekenen, boek stimmit en oefenexamens / klas 4 Leerweg:
Periode
2
toets
Rekentoets 2A of in overleg
met docent 2F
of
in overleg met
examencommissie ER
e
e
(2 of 3 kans)
Rekentoets 2A of in overleg
met docent 2F
of
in overleg met
examencommissie ER
e
e
( 3 of 4 kans)
3
____
2
Rekentoets 2A of in overleg
met docent 2F
of
in overleg met
examencommissie ER
e
( 4 kans)
Examen
eenheid
Toetsvorm
Toetsduur
In minuten
Beoordelingswijze
Rekendomei
nen:
Getallen /
verhoudinge
n/
meten &
meetkunde /
verbanden
Rekendomei
nen:
Getallen /
verhoudinge
n/
meten &
meetkunde /
verbanden
Rekendomei
nen:
Getallen /
verhoudinge
n/
meten &
meetkunde /
verbanden
D
90
D
Afname
90
D
D
90
D
Opmerkingen

Afname
tussen
10 t/m 23
januari 2017
D
Basisberoepsgerichte leerweg
Afname
tussen
7 t/m 20
maart 2017
Afname
tussen
29 mei t/m 9
juni 2017

Alleen als in klas 3 de
rekentoets niet met een 5
of hoger is behaald.
Maximaal 4 kansen over
leerjaar 3 en 4
Mits je de rekentoets
maximaal 3 x hebt
gedaan.
Mits je de rekentoets
maximaal 3 x hebt
gedaan.
Uitleg ER toets
Indien er sprake is van een ernstige rekenproblemen en de leerling kan aantonen dat er op allerlei manieren is gewerkt aan het verbeteren ervan en
er is hier een dossier van bij gehouden dan pas kan een leerling eventueel in aanmerking komen voor de ER toets.
Bij deze toets mag je o.a. altijd je eigen rekenmachine en een hulpkaart voor rekenen gebruiken.
Uitleg beschrijvingen toets code:
POUGRB3.1.01 =
POU GR B 3 1 01
=
Prinsentuin Oudenbosch / Grieks / Basis / leerjaar 3 / periode 1 / toets 1
Uitleg leerstofomschrijving:
Korte samenvatting van wat er dan getoetst wordt.
Uitleg exameneenheid:
Zorg ervoor dat alle exameneenheden in het PTA en dus in alle toetsmomenten verwerkt zijn.
Download