REKENEN Getallen - Het College Vos

advertisement
Taalbeleid
Het College
VOS
Referentiekaders
• 2008 commissie Meijerink.
• Referentiekaders het niveau dat onze leerlingen aan het
eind van het basis- en voortgezet onderwijs moeten
hebben.
• Doel van de referentiekaders is komen tot vastgestelde
niveaus voor de basisvaardigheden.
• Eind basisschool heeft een VMBO leerling niveau 1F
• Eind vierde klas VMBO niveau 2F
• Met ingang van 1 augustus 2010 wettelijk van kracht.
Posters
• Taal wordt onderverdeeld in vijf domeinen:
- gesprekken
- spreken
- luisteren
- lezen
- schrijven
• Doelen weergegeven op posters
• Er zijn verschillende onderdelen van taal /
Nederlands.
Plan van
aanpak
Elke ca. zes weken een centraal thema.
•
•
1. Stappenplan lezen
Poster met een algemene leesstrategie die bruikbaar
is voor allerlei verschillende teksten.
•
•
2. Leesstrategie
Manieren van lezen; verkennend, nauwkeurig,
zoekend en studerend.
•
Posters met het stappenplan in de klas en in de
agenda van de leerling
Poster lezen 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stappenplan lezen
Voor het lezen:
>Kijk naar de tekst.
Let op:
De titel
De tussenkopjes
De illustraties
Opvallende woorden: vetgedrukt, schuingedrukt,
onderstreept
Getallen
De vragen
>Doe een voorspelling: ‘De tekst gaat over …’
>Wat weet je er al van? Wat heb je gehoord,
gezien, of gelezen?
Tijdens het lezen:
>Lees de tekst.
Denk aan wat je al weet.
Let op de plaatjes, tussenkopjes en opvallende
woorden
woorden.
Je begrijpt een woord niet -> gebruik de
woordhulp.Je begrijpt een klein stukje tekst
niet, lees het moeilijke stukje nog een keer!
Na het lezen:
>Klopte je voorspelling?
>Begrijp je de tekst? Vertel in een paar zinnen waar
de tekst over gaat.
•
Woordhulp
•
Je ziet een woord dat je niet begrijpt. Je wilt
weten wat het woord betekent.
•
•
•
Wat kun je doen?
> Lees een stukje verder, of terug.
Daar staat soms een woord dat
ongeveer hetzelfde betekent.
Daar staat soms een woord dat
het tegengestelde betekent.
Daar wordt soms uitgelegd wat
het woord betekent.
•
•
•
> kijk naar de illustraties bij de tekst.
Misschien heeft het plaatje iets met
het woord te maken.
•
•
> Kijk naar het woord, soms ken je al
een stukje van het woord.
•
•
•
> Soms kom je zelf niet achter de
betekenis. Zoek het woord op in het
woordenboek.
•
Controleer of de betekenis klopt!
Leesstrategieën
Verkennend lezen
Nauwkeurig lezen
Je let alleen op opvallende zaken Je leest de tekst goed door en
zoals titel, deeltitels, afbeeldingen, probeert de ze te begrijpen.
bron, opvallende woorden.
Studerend lezen
Je leest de tekst goed door,
probeert de tekst te begrijpen en
te onthouden.
Zoekend lezen
Je leest de tekst niet helemaal,
maar je scant de tekst op zoek
naar een bepaald woord of een
bepaalde zin.
•
•
3. Interpunctie
Het gebruik van hoofdletters en leestekens.
•
•
•
•
4. Werkwoordspelling
Tegenwoordige tijd en verleden tijd
Enkelvoud en meervoud
Regelmatig en onregelmatig
•
•
•
5. Schrijven
Stappenplan samenvatten
Hoe schrijf ik een artikel
School- en vaktaalwoorden.
• Schooltaalwoorden zijn woorden die specifiek in
onderwijsleersituaties worden gebruikt. Het gaat
hier bijvoorbeeld om algemene abstracte
begrippen (bijvoorbeeld: functie, gevolg,
afleiden) en ingewikkelde voegwoorden. (bv.
tenzij en desondanks.)
• Vaktaalwoorden zijn woorden die specifiek bij
een bepaald schoolvak horen.
• Nodig om nieuwe informatie te kunnen
verwerven, verwerken en begrijpen.
taaluitjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klas 1:
Bijvoorbeeld voorleeswedstrijd
Week van de poëzie
Boekenquiz
Bibliotheek
Klas 2:
Verhalenwedstrijd
Week van de poëzie
Bibliotheek
Klas 3:
Schrijver in de klas / toneelvoorstelling (op school)
Week van de poëzie
Lezen voor de boekenlijst
Wat kunnen ouders / leerlingen thuis
doen
• Lezen van boeken, kranten en tijdschriften.
• Oefenen met websites bv.
- muiswerk
- juf Melis
• Gebruikmaken van het stappenplan lezen en
schrijven bij het leren van toetsen.
• Lid worden van de bibliotheek.
• Bekijk de site www.taalenrekenen.nl
Vragen en informatie
• Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
• Linda Niekoop: [email protected]
• Nienke van Wamelen: [email protected]
• Samen komen we verder!
REKENEN
Overheid:
Taal en rekenniveau te laag
REKENEN
Vastgelegd wat leerlingen moeten
beheersen als het gaat om Nederlandse
taal en rekenen.
REKENEN
• Aan het eind van de basisschool moet
een leerling met een VMBO advies 1F
beheersen
• Aan het eind van vmbo-bbl/kbl/ gtl moet
een leerling 2F beheersen
REKENEN
2F
• De F staat voor Fundamenteel
• Het is gericht op het functioneel gebruiken
van rekenkundige kennis en vaardigheden
• Niveau 2F wordt gezien als
maatschappelijk minimumniveau,
het zogenaamde burgerschapniveau
REKENEN
• Vanaf schooljaar 2013-2014 is de
rekentoets verplicht
• Telt niet mee tot en met 2014-2015
voor examenuitslag
• Dus huidige 3e en 4e klassen
• Resultaat wel op de cijferlijst van het
examen
REKENEN
• Vanaf schooljaar 2015-2016 telt de
rekentoets mee voor examenuitslag
• Huidige 1e en 2e klassen
• Eindcijfers Nederlands en rekenen ten
minste 5 en 6 (willekeurige volgorde).
REKENEN
• Huidige 4e klassen vorig jaar pilot
rekentoets gedaan
• Dit jaar ”echte” rekentoets
• Hoogste cijfer geldt
REKENEN
Alle leerlingen
47%
53%
gehaald
gezakt
REKENEN
BBL
KBL
23%
47%
53%
gehaald
gezakt
gehaald
gezakt
77%
REKENEN
Meisjes
Jongens
25%
gehaald
gezakt
39%
gehaald
gezakt
61%
75%
REKENEN
• 4 domeinen
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden
REKENEN
• Getallen
Schrijf het getal 20 miljard in cijfers.
A 20 000
B 20 000 000
C 20 000 000 000
D 20 000 000 000 000
REKENEN
• Getallen
300 × 58 + 300 × 2 =
REKENEN
• Verhoudingen
een achtste deel van iets is gelijk aan ? %
REKENEN
• Verhoudingen
Op een pak ontbijtcrackers staat dat 1 cracker
66 kcal aan energie oplevert. Dat is 3% van de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Hoeveel kcal is de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid?
REKENEN
• Meten en meetkunde
•
De totale oppervlakte van deze figuur is 245 cm2
Hoe groot is oppervlakte deel A?
A 84 cm2 B 49 cm2 C 84 cm2 D 49 cm2
REKENEN
• Meten en meetkunde
•
Wat is de wiskundige naam voor de vorm die deze kaarsen
hebben?
A cilinder B kegel C prisma D piramide
REKENEN
Verbanden
Hieronder zie je een grafiek die laat zien hoe de temperatuur in de loop van
een dag verandert.
Hoeveel graden Celsius was de temperatuur om 5 uur ‟s middags?
REKENEN
• Komt voor in alle vakken
REKENEN
• Getallen, Verhoudingen, Meten en
meetkunde, Verbanden
• Komt voor in alle vakken
REKENEN
• Docenten rekenvaardig
• Digitaal Rekenboekje
REKENEN
REKENEN
REKENEN
REKENEN
• Elke klas krijgt 1 uur per week rekenlessen
om de leerlingen goed voor te bereiden op
de rekentoets.
• Dit wordt o.a. gedaan met behulp van de
digitale methode Rekenblokken
REKENEN
Wat biedt Rekenblokken?
• Instaptoets  genereert individueel
lesprogramma
• Eind van de lesstof een toets ter afsluiting
Vragen
Heeft u vragen met betrekking tot het
rekenonderwijs op Het College VOS? Neem
contact op met:
- Dhr. Wolfraad: [email protected]
- Mevr. Van’t Wout: [email protected]
Download