Opvallende zaken - Leidraad langer zelfstandig wonen

advertisement
Opvallende zaken (3): Meest opvallende zaken uit het ‘grote
woningaanpassingen-onderzoek’
Tijdschriften, radio en tv scoren bij alle groepen relatief laag
qua informatievoorziening over aanpassingen.
Internet (behalve bij zorgontvangers) belangrijkste bron van
informatie.
Mensen zijn meer dan wij denken bereid te investeren in
woningaanpassing.
Er is ook een groep die vanwege vermeende (hoge) kosten niet
tot aanpassingen over gaat.
Onduidelijkheid over kosten speelt parten.
Onderwerp preventie leeft onvoldoende. Men handelt vaak
pas uit uit noodzaak.
Leeftijd speelt geen significante rol.
De doelgroep dicht zorgverzekeraar een rol toe bij
woningaanpassingen (als eerste aanspreekpunt of
verantwoordelijke voor kosten), maar in de praktijk is die
verzekeraar vaak onzichtbaar.
Welzijn speelt minder prominente rol in zoekproces dan vaak
gedacht.
Redenen voor aanpassen zijn primair: onafhankelijkheid, regie
over leven + teruglopende gezondheid.
In het algemeen: men ziet eigen verantwoordelijkheid, maar
vindt ook dat daar in informatie nog wel op gehamerd mag
worden.
Kosten besparen en dierbaren leed besparen zijn goede
redenen om eerder tot aanpassingen over te gaan.
Download