Kwaliteitsmanagementprincipes

advertisement
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Algemeen-
Om een organisatie met succes te kunnen leiden en
te laten functioneren is het nodig deze op een
systematische en zichtbare manier te besturen.
Het toepassen van de 8 kwaliteitsmanagementprincipes uit de ISO 9001/9004:2000
vormt hiervoor de basis !
1 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-KlantgerichtheidOm winstgevend te zijn is een absolute focus op de klant
essentieel, u dient te weten:
• Welke ondersteuning over de levensduur van het product
(of dienst) de klant van u verwacht
• Wat de klant in de toekomst van u verwacht
• Wanneer u met een nieuw product op de markt moet
komen
• Wat de PLC’s (levenscycli) van uw huidige producten zijn
Overtref de verwachtingen van uw klant!
2 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Klantgerichtheid-
Bron: NEN
3 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-LeiderschapAls de onderneming niet duidelijk is in haar strategisch
doelstellingen, visie en beleid verkeren de medewerkers in
verwarring over de te volgen koers.
Beleid is meetbaar, afgestemd op het voldoen aan de
verwachtingen van de klant en wordt regelmatig
geëvalueerd en bijgesteld.
Alle neuzen in dezelfde richting!
4 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Leiderschap-
Bron: NEN
5 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Betrokkenheid van medewerkersLeiderschap haalt het beste uit mensen door ze te
motiveren en stimuleren. Daag ze uit en gebruik hun
kennis en inventiviteit voor het bereiken van het
gezamenlijke doel (een winstgevende onderneming).
De belangrijkste bron voor verbetering en kostenbesparing
heeft u binnen handbereik. Geef medewerkers de ruimte
en de mogelijkheden om daadwerkelijk betrokken te zijn.
U zult niet teleurgesteld worden.
Maak meedenkers van uw medewerkers!
6 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Betrokkenheid van medewerkers-
Bron: NEN
7 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-ProcesbenaderingLeer denken in processen en breek de schotten tussen de
afdelingen af.
Maak processen meetbaar op efficiency, effectiviteit en
kwaliteit van de output.
Concentreer u op de procesovergangen en de interne
klant-leveranciers relatie, daar is de winst te behalen.
Ruil functioneel georiënteerd in voor proces
georiënteerd!
8 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Procesbenadering-
Bron: NEN
9 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Systeembenadering van managementProcessen zijn op een logische wijze met elkaar verbonden
en vormen in samenhang met elkaar het bedrijfsproces.
Richt uw processen zodanig in dat de onderneming op een
beheerste wijze kan inspelen op de richting die de markt
aangeeft.
Zorg dat alle activiteiten in een proces waarde toevoegen
voor de klant of voor de eigen organisatie.
Bestuur uw processen en richt uw organisatie!
10 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Systeembenadering van management-
Bron: NEN
11 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Continue verbeteringGoed doen is niet goed genoeg. Alleen continue
verbetering houdt de onderneming aan de top.
Continue verbetering stopt pas als uw omgeving niet
verandert en uw concurrenten stilzitten.
Zolang uw kosten stijgen tast stilstand uw marges aan.
De verliezer staat stil!
12 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Continue verbetering-
Bron: NEN
13 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Besluitvorming op basis van feitenDe “prestatie” van het proces en het effect van
aanpassingen worden objectief meetbaar vastgelegd en
op basis van getallen beoordeeld.
Niet het probleem waarover het meest wordt gesproken
wordt als eerste aangepakt maar het probleem wat het
meest geld kost.
Procesverstoringen zijn duurder dan men denkt.
Gokken geeft brokken, meten is weten!
14 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Besluitvorming op basis van feiten-
Bron: NEN
15 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Win-win relaties met leveranciersSamenwerking is de sleutel tot kostenbesparing en
verkorting van de time-to-market. Het delen van elkaars
kennis leidt tot winst voor alle partijen.
De integrale kostprijs voor het verwerven van het product
of de dienst telt, niet de prijs op de inkooporder.
Beoordeel uw leverancier naast prijs op: prestatie,
leverbetrouwbaarheid, meedenken en kennisdelen
Samen heeft u de wijsheid in pacht!
16 / 18
02/07-04-2003
Kwaliteitsmanagementprincipes
-Win-win relaties met leveranciers-
Bron: NEN
17 / 18
02/07-04-2003
Download