MIDDELBAAR INSTALLATIETECHNICUS Elektrotechnische

advertisement
MIDDELBAAR INSTALLATIETECHNICUS
Doel van de opleiding
Het bekwamen in integraal ontwerpen en begeleiden van complexe installaties. Zowel elektronische
als werktuigkundige aspecten spelen hierbij een rol.
Doelgroep
Personen die werkzaam zijn bij installatiebedrijven, ingenieurs- en adviesbureaus, technische
diensten, beheerders van gebouwen en energiebedrijven.
Toelatingseisen
- MBO diploma Elektrotechniek niveau 4 of een aantoonbaar gelijkwaardig niveau.
Duur
De opleiding duurt ca. 35 dagdelen in het eerste jaar en ca. 20 dagdelen in het tweede jaar, deze
dagdelen vinden plaats op maandag van 14.15 uur tot 21.10 uur.
Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie buiten de lesavond.
De cursusperiode van het eerste jaar is van september tot juli daaropvolgend, van het tweede jaar van
september tot februari.
Programma
Wet- en regelgeving
ARBOwet, ARBObesluit, bouwbesluit, NEN 1010, NEN 3140, NEN-EN 50110.
Energievoorziening
Opwekking, warmtekrachtinstallaties, dieselaggregaten, UPS (statisch of dynamisch),
conventionele centrales, transport, distributie, omzetting, laag- en middenspanningsnetten,
componenten, leidingberekenen, bedrijfsvoering aspecten.
Verlichtingskunde
Fysische grootheden, verlichtingsplan, lichtbronnen en armaturen, kunstlichtregelingen,
praktijkvoorbeelden.
Aardingssystemen, ESD, EMC en bliksembeveiliging
Aarding en aardingssystemen, statische elektriciteit ESD, elektromagnetische storing EMC,
bliksembeveiliging (noodzaak, omvang, in- en uitwendige, ontwerp en inspectie).
Safety & Security
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties: brandmeld, ontruimings, oproep, noodverlichting,
sprinkler, inbraak- en overvalalarm.
Inbraakbeveiliging: achtergronden, uitgangspunten beveiligingsfilosofie, regelgeving, detectie,
toegangscontrole, opbouw CCTV systeem, inzicht genoemde systemen binnen een
beveiligingsplan, vertalen van technisch naar een concrete installatie, valkuilen.
Telematica
Data- en telecommunicatie: netwerken, standaarden, LAN/WAN, OSI model, IP,
netwerkapparatuur.
Gestructureerde bekabelingsystemen: principe en installatie, twisted pair en glasvezel.
Bedrijfstelefooncentrales: principe en begrippen.
Projectmanagement
Projectmanagement: wat is projectmatig werken, contractvorming RVOI, UAV (ontstaan,
aanpak, samenwerken, afronding, overdracht en evaluatie van een project),
projectmanagement in de praktijk.
Communicatie: basisgesprekstechniek, vergadertechniek, onderhandelen, spreken in het
openbaar, schriftelijke communicatie.
Integratie E- en W-installaties
Besturings- en regelkasten, voedingen derden, preventie- en staffelvoorzieningen,
gebouwautomatisering (opbouw en traditionele voorzieningen), storingmeldsysyteem, CO- en
LPG decetie, beheer en beheersomstandigheden (IBS, GBS, GAS integraal beheer),
databussen en koppelingen, installatiebussen (EIB, LON, BACnet).
Deze tekst is met zorg samengesteld. Alle informatie is onder voorbehoud. Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten
worden ontleend.
Aanvullende cursusinformatie
Elektrotechnische installaties
-
Ontwerpen
Overall ontwerpopdracht: ARBObesluit, regels, NEN 1010, NPR 5310.
Examen en/of afronding
Tijdens de opleiding worden tentamens afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt men een door de
Installatietechnische Branche erkend diploma.
Opleidingslocatie
ROC Midden Nederland
Harmonielaan 2
3438 EB Nieuwegein
Opleidingskosten
Cursusprijs
cursusjaar 2014-2015
€ 4800,00
Geen BTW afdracht.
Boeken
levering ROC zelf bestellen
€ 400,00
n.v.t.
De deelnemer dient in het bezit te zijn van de benodigde normbladen: NEN 1010 versie 2007,
NEN-EN 50110 / NEN SPE 3140 3e druk.
Door OTIB kan er subsidie verstrekt worden. Dit kan door de werkgever worden aangevraagd.
Vervolgmogelijkheden
HIT-E bij o.a. de Hogeschool Utrecht.
Aanmeldingen & informatie
Voor aanmelding kunt u het aanmeldingsformulier opsturen naar:
ROC Midden Nederland
t.a.v. Bedrijfsopleidingen Techniek – H’laan
Antwoordnummer 2842
3500 VL Utrecht
of mailen naar [email protected]
Ook voor meer informatie kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.
Deze tekst is met zorg samengesteld. Alle informatie is onder voorbehoud. Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten
worden ontleend.
Download