Asset Management

advertisement
DEELNAMEFORMULIER - Service Excellence Systems
Deelname aan de nationale workshops rondom het thema ‘Customer Delight door Service Excellence’
welke tevens toegang geven tot het Europese normontwikkelingstraject van CEN/TC 420. Via uw
deelname bent u verbonden aan de NEN-normcommissie ‘Service Excellence Systems’
DEELNAME
U kunt deelnemen namens een organisatie (profit en non-profit) of namens een brancheorganisatie
(BO) of vereniging (VE). Indien personen de belangen behartigen namens een BO of VE fungeren zij
als intermediair tussen die BO of VE en de normcommissie. NEN verzoekt vriendelijk om een
schriftelijke bevestiging van de BO of VE dat de deelnemer hun belangen vertegenwoordigt.
NAAM DEELNEMER
(incl. titel, voorletters en
voorvoegsels)
ORGANISATIE
FUNCTIE
ADRES
POSTCODE / PLAATS
E-MAIL
TELEFOON
INDIEN VAN TOEPASSING:
NAMENS VERENIGING/
BRANCHEORGANISATIE
BESCHRIJVING VAN UW BELANG
T.A.V. HET ONDERWERP
ONDERTEKENING
- Onze organisatie wil deelnemen aan de workshops rondom het thema ‘Customer Delight door
Service Excellence’. Aantal workshops: 3 - Start: 4 maart 2014.
- Onze organisatie gaat hierbij akkoord met de financiële bijdrage van €2.150 euro (excl. BTW).
NAAM
PLAATS EN DATUM
HANDTEKENING
INZENDEN
U kunt uw aanmelding ondertekend digitaal of per post retourneren op de volgende wijze:
NEN – Nederlands Normalisatie-Instituut
t.a.v. NEN Milieu & Maatschappij
Antwoordnummer 10214
2600 WB DELFT
[email protected]
(INGEVULD EN GESCAND)
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards