PowerPoint-presentatie

advertisement
Veranderende eisen aan leiderschap
10 november 2015
Marcel Wanrooy, GITP
Echt leiderschap is dat je de begeestering van mensen aanraakt en vleugels geeft
Wat hebben deze gemeen?
• Reisbureaus
• Makelaars
• Administratiekantoren
• Fotozaken
• Cd winkels
• Boekhandels
• Budget hotels
• …………………en nog meer?
Verleden-Toekomst
•Agrarische economie
•Industriële economie
•Diensteneconomie
•ICT economie
•Belevenissen economie
•Economie van het delen
•…………..?
‘Disruptive changes’
Welke ingrijpende gevolgen kunt u zich voorstellen
voor uw bedrijf?
Evolutie van organisaties (1)
Nieuwjaarsspeech, Serie-ondernemer Ronald van den Hoff:
“Co-working, verbinding en gelegenheidsformaties,
dat is de toekomst. Het draait om delen, geven en
lenen. Traditionele organisaties en structuren bestaan
over vijf jaar niet meer, er zal steeds meer een
georganiseerde chaos ontstaan, met ondernemende
mensen die in tientallen on- en offline netwerken
actief zijn en daar verschillende rollen vervullen. Ik
omschrijf het als chaordisch.”
Evolutie van organisaties (2)
Door de oogharen…
VAN
NAAR
Planning & control
Experiment & iteratie
Structuur
Proces
Verticaal
Horizontaal
Intern
Extern
Fysiek
Virtueel
Gilde, Corporate
Netwerk, alliantie
Compliance
‘Terug naar de bedoeling’
Menno Lanting
Change leaders kunnen zich dankzij nieuwe
webtoepassingen overal in de organisatie
voordoen. De nieuwe helden zijn degenen die de
meeste relevante kennis delen, af te lezen aan het
aantal followers op de social media platforms.
Macht door positie maakt plaats voor macht door
volgers. Met andere woorden: ‘Social technology is
killing the company’s organizational chart’
Leiderschap, hypes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Charismatisch leiderschap
Coachend leiderschap
Dienend leiderschap
Transformationeel leiderschap
Innerlijk leiderschap
Holistisch leiderschap
Situationeel leiderschap
Duurzaam leiderschap
Authentiek leiderschap
Spiritueel leiderschap
Verbindend leiderschap
Integraal leiderschap
Virtueel leiderschap
Resultaatgericht leiderschap
……………..enz. enz. enz.
Voorbeeld
Uw medewerker zegt:
‘Dit is weer de volgende verandering…maar of het
een verbetering is? Is er wel goed over nagedacht?
Moeten we nu écht weer bijscholing volgen of weer
deelnemen aan een heisessie?
Ja… ik moet me blijven ontwikkelen, maar tot
hoever gaat dit?’
Hoe reageert u:
Coachend? Inspirerend? Resultaatgericht?
Dienend? Authentiek?
Eisen aan managers
Waar moeten leidinggevenden
anno nu/anno 2020
aan voldoen?
Omgaan met ambiguïteit
Van leidinggevenden wordt in de praktijk van vandaag
verwacht dat zij aan tegenstrijdige eisen voldoen:
 Hard en zacht (sturen op resultaten én coachend met
medewerkers omgaan)
 Individueel en collectief (individuen laten uitblinken én
zorgen voor een gemeenschap, een team)
 Fysiek en virtueel (nabijheid/persoonlijk contact
bieden én op afstand leidinggeven, het nieuwe
werken)
 Charismatisch en dienend (boegbeeld/visionair zijn én
faciliterend/draagvlak creërend handelen)
 Leiden en loslaten (mentor/leermeester zijn én veel
aan de zelfsturing van medewerkers overlaten)
 Zakelijkheid en zingeving (zorgen voor financiële
targets én het bieden van een hoger doel)
Wat betekent dit voor leidinggevenden?
Leidinggevenden worden steeds meer teruggeworpen op
zichzelf.
Ze moeten stevig in hun schoenen staan om met
tegengestelde eisen om te gaan en om koers te houden in
de hectiek.
Ze hoeven niet alles te weten (fouten toestaan).
Omdat vertrouwde kaders wegvallen en omdat ze moeten
‘koersen in de mist’ moeten leidinggevenden zélf keuzes
maken en vanuit hun eigen kompas richting kiezen.
Dat vraagt innerlijke balans en persoonlijke rijpheid.
Competenties van de toekomst (1)
Inhoudelijke kennis
•kennis van social media
•big data
•riskmanagement
•financieel management (nieuwe manieren van aantrekken vermogen, zoals
crowd funding)
•co-creatie met klanten,
•topkwaliteit is hygiëne factor,
•omnichannel aanpak, snapt 24-uurs economie, afnemende behoefte aan fysiek
bezit,
•belevingsconcept, klant die complete oplossing eist.
•cultuurdiversiteit
•duurzaamheid
•corporate governance, good governance
•flexibel organiseren: grote flexibele schil, met minder vaste mensen
Competenties van de toekomst (2)
Skills
•heeft zelfkennis en reflectievaardigheden
•kan informatie goed selecteren
•kan holistisch kijken, doet besluitvorming op basis van het grotere geheel
•kan perspectief (visie) en zingeving ontwikkelen -> voor klanten, medewerkers,
partners en andere stakeholders
•onderhandelvaardig (intern en extern), kan goed netwerken, samenwerken
•kan communiceren, dialoog voeren, luisteren, is empathisch
•hanteren van lage machtsafstand. ‘Horizontaal leidinggeven’
•geeft vertrouwen, stimuleert zelfstandigheid, weet vertrouwen te winnen
•kan effectief teamgericht leiding geven
•neemt regie bij veranderingen: initiëren, doseren en vormgeven van
veranderingen
•draagvlak verkrijgen
Competenties van de toekomst (3)
Houding
•Ondernemend (niet te voorzichtig, met creativiteit)
•Dienstbaar (‘caring more for others than for yourself’)
•Teamspeler en netwerker
•Open minded (omgaan met diversiteit)
•Internationaal (global citizen)
Thijs Homan e.a.
•
In de film meespelen in plaats van de film regisseren
•
Leave the veranda and go out in to the jungle
•
Acting into the unknown
•
Leiderschap is reflecteren en leren in and on action
•
Continu kijken wat er gebeurt en reageren op wat je ziet
•
‘Post-heroïsch’ leiderschap
Nieuwe paradigma’s
VAN
NAAR
BU structuur
Netwerk , Multidimensioneel
Planmatig
‘Koerszoekend’
Regie
Meespelen
Sturing
Interactie, ‘samensturing’
Verre horizon
Hier en nu
Competenties
Maturiteit, persoonlijke rijpheid
Heroïsch leiderschap
Lerend en creërend leiderschap
Pas-op-de-plaats
.
Voortdurend-samen-zoekend-koersbepalen
Dus:
Houd af en toe pas op de plaats. Nodig medewerkers uit om trends te
signaleren en laat hen meedenken/meebeslissen over de richting van
het team of het bedrijf!
Slot
Mijn conclusie:
Lerend en creërend leiderschap!
Download