Coachend leiderschap in een klinische context

advertisement
27/08/2015
DE LEERKRACHT
ALS COACH
Vier logische niveaus van
Coachend Leiderschap
• Individueel
• Relationeel
Associatiedag UCLL
• Team
27 08 2015
• Organisatie
Leiderschap
Nu
Leerkracht
Doel
Mensen helpen doelen te bereiken
COACHEND
LEIDERSCHAP
Doel
Nu
Leerlingen helpen doelen te bereiken
Vier logische niveaus van
Coachend Leiderschap
•Individueel
•Relationeel
•Team
•Organisatie
1
27/08/2015
Wat maakt het zo moeilijk
voor leerkrachten?
1.
2.
3.
Problemen willen oplossen
Oordelen
...
1. Er is een probleem met het woord…
PROBLEEM
OPLOSSING
OORZAAK
DE
SUIKERKLONTJES…
PROBLEEM
iets
iemand
SCHULD
BOETE
GEEN
S ITUAT I E
PROBLEEM
MAAR EEN
……………
2
27/08/2015
Conflict
UITKLAREN
Aandeelhouder
50 %
S ITUAT I E
S ITUAT I E
Conflict
UITKLAREN
S ITUAT I E
S ITUAT I E
Aandeel
25 %
6 Stappen Coach model
Intern
3 Hindernissen
1
Extern
Huidige
situatie
4
Aktie
situatie
2
Hulpbronnen
3
5
Gewenste
Intern
COACHEND
LEIDERSCHAP
Extern
6
Opvolging
3
27/08/2015
Coachend Leiderschap
Leerkracht ?
Coach
luisteren
bevragen
directief
adviseren
Leider
Mentor
Consultant
Leerkracht ?
WAT MOET EEN
COACH DAARVOOR
KUNNEN ?
Coachend Leiderschap
Coachee
Nu
Doel
Afstemmen
Coach
Nu
Doel
LUISTEREN
zonder
OOR-DEEL
[
VRAGEN STELLEN
2de hindernis voor leerkrachten...]
Waarom
een coachende houding
?
4
27/08/2015
Vier logische niveaus van
Coachend Leiderschap
•Individueel
•Relationeel
•Team
OM TE LEREN
SAMENWERKEN
IN EEN T.E.A.M.
•Organisatie
Together
Everyone
Achieves
More
Te vertrouwen
Expressie
Afspraken &
aansprakelijkheid
Meten van
momentum
4
DE
ESSENTIES
VAN EEN T.E.A.M.
MET PLEZIER
SAMEN WERKEN
IN
EEN TEAM
5
27/08/2015
Stress + leren =
Contraproductief
Wat maakt het nog zo moeilijk
voor leerkrachten?
...
2. ...
3. Anderen
1.
Plezier + leren =
Productief
HOE BEN JE ALS
LEERKRACHT
EEN GOEDE COACH ?
10 tips
met verwachting en doelen
1. Maak tijd [ook voor jezelf]
2. Stem af
3. Luister
4. Help doelen formuleren
5. Stel vragen
6. Hou het leuk
7. Wees verwonderd
8. Maak afspraken
9. Volg op
10. Beloon teamresultaten
SUCCES &
VEEL PLEZIER!
6
Download