Nieuw studieschema van een talenstudie semester

advertisement
Arjen Versloot
Studieschema BA-Talen c.s.
Huidig studieschema van een talenstudie
semester
TV
Thema
Algemeen
1.1
12
12
6
30
1.2
6
18
6
30
2.1
9
15
6
30
2.2
9
21
30
3.1
3.2
Keuze
18
30
30
12
30
180
36
84
18
42
20%
47%
10%
23%
TV = taalverwerving
Thema = inhoudelijke colleges binnen de taalopleiding
Type the footer here
2
Huidig Talenaanbod
Kleine Talen: < 10 vanaf jaar 2 Grotere Talen: 10-25 vanaf jaar 2
Arabisch
Duits
Hebreeuws
Frans
Nieuw Grieks
Italiaans
Scandinavisch: 2 (3)
Spaans
Slavisch: 2 (4)
ATW
Roemeens
ALW
Engels (3 groepen)
Door samenwerking binnen de opleiding bieden Scand. en Slavisch al 3/4 talenopleidingen
voor de kosten van 2 apart opleidingen.
Door dat Engels vrijwel volledig met parallelgroepen werkt, zijn de kosten vergelijkbaar met
3 aparte opleidingen.
Model ‘Hengeveld’ of ‘Duits’ levert structureel weinig op!
Type the footer here
3
Uitgangspunten nieuw schema





Zoveel mogelijk talen handhaven: N-Grieks,
Roemeens & Tsjechisch worden ‘B’-talen
Theoretische vakken bundelen in 4 studiepaden
Ruimte houden voor doeltalige thematische vakken
Extra Keuzevakken beperken: hergebruik van
bestaande vakken
Taalverwerving deels extensiever begeleiden: meer
‘contacturen’ voor de student
Type the footer here
4
Themalijnen
Themalijn
Globale Inhoud
Letterkunde, Tekst en Media Bestudering van (literaire) teksten in
traditionele en moderne media: boek,
theater, film, internet….
Taalkunde
...
Politiek en maatschappij
Geschiedenis, economie en sociologie van
Europa
Vertalen
nieuw, arbeidsmarktgericht bachelorpad
Type the footer here
5
Nieuw studieschema van een talenstudie
Thema
Thema
Algemeen Taal-eigen
semester
TV
1.1
6
24
1.2
12
10
8
2.1
6
10
8
6
30
2.2
6
10
8
6
30
30
30
30
30
3.1
3.2
Keuze
3
15
12
30
30
57
39
54
180
17%
32%
22%
30%
Dit model levert 25% besparing
Type the footer here
6
Overwegingen bij het schema






Eerste semester biedt een breed vak (of in delen) met
een staalkaart van opleidingen  schakelen naar
andere programma’s mogelijk
Lijn Politiek en Maatschappij integreren met Europese
Studies
LTM: overlap met kunstopl. en mediastudies benutten
Algemene vakken worden gemeenschappelijk gegeven
door meerdere docenten
Semester 3.1: Buitenlands verblijf
Er is ruimte voor extra TV-paketten in de keuzeruimte,
met inbegrip van 30 EC NG, Rm, Tsj.
Type the footer here
7
Hoe te besparen of te schuiven?






Base-line “alle 150 studenten voor 180 pnt in één groot
hoorcollege”: 74% besparing
Een taal(groep) kost 3-5%: kleintjes zijn goedkopen!
Een studiepad kost 3%
De integratie van Politiek en Maatschappij met
vakken/opleidingen van Europese studies en van LTM met
andere kunst- en mediaopleidingen kan extra rendement
opleveren
Grotere groepen leveren meer inkomsten per geïnvesteerd
docentuur: 3,5 keer meer!! (maar dit gaat pas werken bij
extra instroom
Door de TV weer als minoren aan te bieden kan daar een
rendementsvoordeel gehaald worden
Type the footer here
8
Op naar een voltijdsstudie……

Roosters van tweede jaars geografie (links) en Slavisch (rechts). De
student geografie heeft 28 contacturen in de week, de student Pools 12.

Extra besparingen door combinatie van vakken kunnen
geherinvesteerd worden in extra vakken:
 meer contacturen per vak
 Meer aandacht voor e-humanities en basale ICT-vaardigheden:
Endnote, reguliere expressies, statistiek, programmeren ….
Type the footer here
9
Download