VGN Nieuwsbrief 2 juni 2010 - Vereniging Gehandicaptenzorg

advertisement
2 juni 2010
VGN Nieuws
Berichten
Analyse verkiezingsprogramma's
Verkiezingsboek Gemiva-SVG Groep help
Stemmen bij volmacht
cliënten stemmen
B'log: Visie toekomst jeugdzorg
Vragen van cliënten aan kamerleden
Digitale versie CAO Gehandicaptenzorg
Filmpje Steinmetz | de Compaan over
2009-2011
werking OV-chipkaart
ChristenUnie bezoekt ASVZ
Loondispensatie voor mensen met
Rapport Jeugdzorg dichterbij gepresenteerd
arbeidsbeperking
Deelnemers gezocht voor onderzoek logeren
Opheffing Bedrijfscommissie voor de Zorg
Nieuwsbrief Stichting Prokkel
Agenda
Bijeenkomst: Hoe versterkt u de regie van
patiënten?
Introductiedagen e-learning BHV
zorgsector
Boekpresentatie Bijzonder Welkom in héél
Nederland
Algemene Ledenvergadering VGN
Themasessie Versnellen van ICT in de
care-sector
Buurtalliantie in Utrecht over participatie
en verduurzaming
Jaarcongres HRM in de Zorg
Analyse verkiezingsprogramma's
De VGN heeft een analyse gemaakt van alle verkiezingsprogramma's van de partijen die
vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. De analyse is gebaseerd op de tien
speerpunten voor de gehandicaptenzorg die wij alle partijbureaus hebben toegestuurd.
Ook is het CPB-rapport in de analyse verwerkt, zodat u kunt zien wat de financiële
consequenties per partij zijn. Lees meer
Terug naar inhoud
Stemmen bij volmacht
In februari 2010 heeft de VGN samen met Platform VG de notitie Vragen en
antwoorden kiesrecht gehandicaptensector samengesteld. Specifiek voor de
Tweede Kamerverkiezingen is er aanvullende informatie op deze notitie. Deze
informatie gaat over het stemmen bij volmacht. Lees meer
Terug naar inhoud
B'log: Visie toekomst jeugdzorg
In zijn nieuwe b'log reageert Hans Bruning op het advies van de parlementaire
werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg. Hij daagt de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) uit met voorstellen te komen over de aanpak van
de jeugdzorg en met name de LVG-jeugd. Lees meer
Terug naar inhoud
Digitale versie CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011
De digitale versie van de CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011 met zoekfunctie is
via de website beschikbaar. Alle VGN-leden ontvangen begin juni een aantal
exemplaren. Instellingen kunnen deze op intranet zetten. U kunt de cd-rom ook
(bij)bestellen. Lees meer
Terug naar inhoud
ChristenUnie bezoekt ASVZ
Op uitnodiging van de VGN bezocht een delegatie van de ChristenUnie op 17 mei
2010 de ASVZ in Sliedrecht, in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Zo
werd er een bezoek gebracht aan de fietsenmakerij Bolderbikes en aan een
woongroep in de wijk. Lees meer
Terug naar inhoud
Rapport Jeugdzorg dichterbij gepresenteerd
Tijdens de Jeugdpoort op 18 mei 2010 presenteerde de parlementaire werkgroep
Toekomstverkenning Jeugdzorg haar rapport Jeugdzorg dichterbij. In een eerste
reactie sprak VGN-directeur Hans Bruning zijn waardering uit voor het feit dat
een kamerbrede parlementaire werkgroep in staat is geweest unaniem deze
toekomstvisie te formuleren: een nieuw kabinet kan daar niet omheen. Lees
meer
Terug naar inhoud
Deelnemers gezocht voor onderzoek logeren
Diverse VGN-leden hebben aangegeven dat logeren zorgt voor knelpunten in
onder meer de bekostiging. Daarom is het onderzoeksbureau HHM in de februari
een onderzoek gestart waar een aantal zorgaanbieders bij betrokken zijn. De
VGN roept logeeraanbieders deel te nemen aan dit onderzoek. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Verkiezingsboek Gemiva-SVG Groep help cliënten stemmen
Gemiva-SVG Groep heeft voor haar cliënten met een verstandelijke beperking
een verkiezingsboek samengesteld. In het eerste deel wordt de procedure van
het stemmen uitgelegd en in het tweede deel leest u informatie over de
programma's van de verschillende partijen. U kunt het boek downloaden via de
website van Gemiva-SVG Groep. Lees meer
Terug naar inhoud
Vragen van cliënten aan kamerleden
De verkiezingen van 2010 komen er aan. Voor alle stemgerechtigden geldt de
vraag: waarom ga ik stemmen en op wie ga ik stemmen? Twee cliënten van Ons
Tweede Thuis zijn naar het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegaan
en hebben deze twee vragen voorgelegd aan een aantal kamerleden. Lees meer
Terug naar inhoud
Filmpje Steinmetz | de Compaan over werking OV-chipkaart
Tijdens het politiek café dat Steinmetz | de Compaan op 19 mei organiseerde,
kwam naar voren dat er kritiek was op de OV-chipkaart. Met name het systeem is
veel te ingewikkeld voor cliënten. Om de cliënten op weg te helpen, heeft de
instelling een filmpje gemaakt over de werking van OV-chipkaart. Lees meer
Terug naar inhoud
Loondispensatie voor mensen met arbeidsbeperking
Werkgevers krijgen met de nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie meer
mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze
wet van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 19 mei 2010
in de Eerste Kamer aangenomen. Lees meer
Terug naar inhoud
Opheffing Bedrijfscommissie voor de Zorg
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft besloten het huidige aantal
bedrijfscommissies voor de marktsector terug te brengen van 23 naar twee. Eén
voor de profit- en één voor de non-profit sector. Deze beslissing heeft als direct
gevolg dat de Bedrijfscommissie voor de Zorg met ingang van 1 juli 2010 wordt
opgeheven. Lees meer
Terug naar inhoud
Nieuwsbrief Stichting Prokkel
In de nieuwsbrief van Stichting Prokkel leest u over Prokkels die door het hele
land op 11 en 12 juni worden georganiseerd. De VGN organiseert ook een Prokkel
op 11 juni in Terminus De Onthaasting in Amersfoort. Daar vindt de feestelijke
uitreiking van het boek Bijzonder Welkom in héél Nederland plaats. Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
8 en 10 juni
Bijeenkomst: Hoe versterkt u de regie van patiënten?
Organisatie: RVZ en Nictiz
Discussie over de vraag hoe zorgverleners patiënten kunnen faciliteren bij het
nemen van regie over hun zorg. De focus van de workshops ligt hierbij op
patiënten die meer regie willen hebben. Lees meer
Terug naar inhoud
4, 8 en 22 juni
Introductiedagen e-learning BHV zorgsector
Organisatie: VGN, ActiZ, NVZ en GGZ Nederland
Maak kennis met NIVEO Zorg tijdens één van de introductiedagen in juni. Dit is
een zorgbrede digitale leeromgeving voor bedrijfshulpverlening. U krijgt uitleg
over de inhoud en toepassingsmogelijkheden en over de voorwaarden waaronder
NIVEO Zorg kan worden afgenomen. Lees meer
Terug naar inhoud
Vrijdag 11 juni
Boekpresentatie Bijzonder Welkom in héél Nederland
Organisatie: VGN
U bent bijzonder welkom tijdens de feestelijke boekpresentatie van Bijzonder
Welkom in héél Nederland. Dit boek wijst de weg naar meer dan 600 gastvrije en
bijzondere adressen in Nederland van winkels, horecagelegenheden, ateliers,
(kinder)boerderijen en andere ondernemingen bij u in de buurt. Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 16 juni
Algemene Ledenvergadering VGN
Organisatie: VGN
Punten die tijdens de ALV aan de orde komen zijn de Heroverwegingen, de
toekomst van de AWBZ en de uitslag van de verkiezingen. Lees meer
Terug naar inhoud
Maandag 21 juni
Themasessie Versnellen van ICT in de care-sector
Organisatie: Nictiz, VGN, Actiz en V&VN
Deze bijeenkomst staat in het teken van kennis en informatie. Verschillende
sprekers gaan in op de actuele stand van zaken van ICT in de care-sector.
Daarna kunt u uw ervaringen en toekomstvisie geven tijdens de discussie over
mogelijkheden om ICT in de care-sector te versnellen. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 24 juni
Buurtalliantie in Utrecht over participatie en verduurzaming
Organisatie: Buurtalliantie
Gemeenten zullen de komende tijd bezuinigen. Ook buurtprofessionals krijgen
hiermee te maken. Het kan betekenen dat een aantal gemeentelijke taken wordt
overgedragen aan bewoners. Deze regionale bijeenkomst gaat over hoe je een
brede groep bewoners activeert en hoe je bij buurtbewoners het geval van
eigenaarschap stimuleert. Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 21 september
Jaarcongres HRM in de Zorg
Organisatie: CKC Seminars
HRM in de Zorg is de jaarlijkse update voor HR-professionals werkzaam in de
zorg. Ook dit jaar is er een gevarieerd programma met diverse topsprekers. Ook
wordt veel aandacht besteed aan de praktijk door middel van interessante
praktijkcases en interactieve workshops. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Aan- en afmelden nieuwsbrief: Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u de
nieuwsbrief van de VGN ook in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Wilt u uw abonnement op deze nieuwsbrief beëindigen? Mail dan uw adresgegevens naar
[email protected].
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected].
Download