ALV 20 04 2011 - Vrouwensport Voorburg

advertisement
Verslag van de algemene ledenvergadering op 20 april 2011
Aanwezig: 15 leden en 6 bestuursleden.
Afwezig met bericht: Til Gordijn, Marja Bertelink, Janny den Teuling, Sibil Algera,
Corrie van Kaam, Ria vd Geest, Corinne vd Geest, Nel Jenezon, Corrie Teunissen,
Wil Stevens, Miranda de Fouw, Ilona Keuris, Patty vd Drift
1. Opening
Jopie Jansen opent als avondvoorzitter de 29e ledenvergadering en heet iedereen
welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Corinne vd Geest heeft na 10 jaar vrijwillige inzet het bestuur van de V.V.S.I
verlaten, Martinique Doorneveld, voorheen bestuurslid, heeft de functie van
Corinne vd Geest overgenomen.
Nieuw bij het bestuur is Shirley Kasto, het bestuur is blij met haar komst.
Shirley doet de kassa op dinsdagavond.
 Het aantal leden staat op 192 (incl. het bestuur en de ereleden).
 Volgend jaar op 1 april 2012 bestaat de V.V.S.I. 30 jaar, dit is natuurlijk een
belangrijke mijlpaal voor ons.
Het bestuur is bezig hiervoor een geweldige dag te organiseren.
 De XCO lessen op vrijdag worden drukbezocht.
 Op dit moment zijn er te weinig XCO buizen en Dynabands, deze zijn in
bestelling en zullen zo spoedig mogelijk aangevuld worden. Ook zal er gekeken
worden naar de Dumbells en waar nodig aangevuld worden.
 Dit jaar is er geen krantje uitgegeven vanwege kostenbesparing, alle informatie
met betrekking tot de V.V.S.I. staat vermeld op de website.
Ook de uitnodiging voor de ALV is dit jaar via de mail en voor diegene zonder
mail via de post gegaan. Het bestuur heeft daar een opmerking over gekregen,
volgend jaar zullen wij de uitnodiging voor de ALV in de BCC (Blind Copy)
verzenden.
 Meta vd Kaaij zal opnieuw foto`s maken voor de website, graag poseren voor
de foto in plaats van echt sporten. Hierdoor zullen de foto`s beter uitvallen.
3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 28 april 2010
Dit verslag staat op onze website en hierop zijn geen wijzigingen of aanvullingen
gekomen. Het verslag is hiermee vastgesteld.
4. Financieel jaaroverzicht 2010 en begroting 2011
Door een misverstand is onze financiële man, Cor vd Graaf, niet aanwezig.
Wel is het financiële jaaroverzicht 2010 en de begroting voor 2011 aan de aanwezige
leden uitgedeeld, daarop is duidelijk te zien dat het goed gaat met de V.V.S.I.
5. Verslag en verkiezing van de kascommissie
Dit jaar zijn de financiële stukken gecontroleerd op 29 maart door Ada van Werkhoven
en Annie den Ouden. Beide dames kregen uitleg van Cor v.d. Graaf; zij hadden geen
aanmerkingen en tekenden de kasstukken voor akkoord.
Voor volgend jaar hebben Annie den Ouden en Dolly Hilgersom zich bereid verklaard
bij de kascontrole aanwezig te zijn.
6. Sportlocaties en lestijden
De contributie, entreegelden en lestijden blijven ongewijzigd.
7. Rondvraag
 Annie den Ouden vraagt zich af waarom de trainsters nooit bij de ALV
aanwezig zijn, Jopie geeft aan dat de dames vaak in de avond werken of met
sport bezig zijn.
 Netty Smits vraagt of er over na is gedacht om de les op maandagochtend
weer terug te brengen naar 9.30 uur, Jopie geeft aan dat hier zeker over na is
gedacht maar dat dit niet kan in verband met de les na ons.
 Bep Scheermeijer en Annie den Ouden geven aan dat het lijkt alsof er
materialen verdwijnen van de V.V.S.I. aangezien het niet achter slot en grendel
staat. Jopie geeft aan dat het bestuur hier zeker naar zal kijken en dat we hier
een oplossing voor zullen verzinnen.
 Dolly Hilgersom vraagt wat de post “Kruisposten” betekent op het financiële
jaaroverzicht, Cor vd Graaf geeft aan dat dit inhoudt dat het bedragen zijn die
onderweg zijn. Anders gezegd, €500 halen we uit de kas en brengen dat naar
de bank. Dit bedrag is dan “onderweg”, dat heet een kruispost.
 Bep Scheermeijer geeft Jopie een groot compliment over haar trouwe staat van
dienst.
Thema:
Jolanda van Houten heeft ons uitleg gegeven over Edelstenen en de bijzondere
werking daarvan.
Aan het eind van de uitleg was er gelegenheid om Edelstenen te kopen, hier werd
goed gebruik van gemaakt.
8.Sluiting
Er zijn verder geen vragen, dus sluit de avondvoorzitter om 22.15 uur een
geanimeerde vergadering.
Graag tot volgend jaar en vooral bedankt voor jullie aanwezigheid!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards