Hoofdstuk 8: Trillingen

advertisement
Hoofdstuk 8: Trillingen
Evenwichtsstand: toestand waar in geen krachten (behalve
zwaartekracht) worden uitgeoefend
Uitwijking u: afstand tot de evenwichtsstand
Amplitude A: maximalen afstand tot de evenwichtsstand
Trilling: gewichtje wijkt A uit, keert om, schiet terug naar de evenwichtstand, schiet door
naar de uitwijking A aan de andere kan, keert om, schiet terug naar de evenwichtsstand.
Trillingstijd/periode: tijd waarin één trilling wordt afgelegd
Frequentie: (in Hertz (Hz)) aantal trillingen per seconde: 𝑓 =
1
𝑇
Cardiogram: weergaveapparatuur voor het meten van de hartslag op de huid
Oscilloscoop: apparaat dat een grafiek weergeeft van de spanning als functie van tijd
Wet van Hooke: voor een veer geldt dat de kracht evenredig is met de uitwijking:
𝐹𝑣 = 𝐢 βˆ™ 𝑒 (C=veerconstante)
Harmonische trilling: trilling waarbij de kracht evenredig is met de uitwijking. Als je de
amplitude veranderd, verander je de trillingstijd niet.
Coach-modellen harmonische trilling:
π‘š
Trillingstijd berekenen: 𝑇 = 2πœ‹√ 𝐢
Eigenfrequentie: constante frequentie van een bepaalde opstelling
1
1
Veerenergie: πΈπ‘£π‘’π‘’π‘Ÿ = 2 𝐢𝑒2 , maximale veerenergie: πΈπ‘£π‘’π‘’π‘Ÿ = 2 𝐢𝐴2
Resonantie: een voorwerp/object gaat meetrillen met zijn voorkeursfrequentie
𝑑
Fase: aantal trillingen die zijn uitgevoerd sinds t=0; πœ‘ = 𝑇
Gereduceerde fase: fase – gehele trillingen, deze ligt dus tussen 0 en 1, dit geeft aan waar in
de trilling je bent
𝑑
𝑑
Fasehoek: 𝛼 = 360 βˆ™ 𝑇 (in graden) of 𝛼 = 2πœ‹ βˆ™ 𝑇 (radialen), uitwijking op basis van fasehoek
𝑑
door: 𝑒(𝑑) = 𝐴 βˆ™ sin⁑(360 βˆ™ 𝑇)
𝐴
Maximale snelheid in een trilling: π‘£π‘šπ‘Žπ‘₯ = 2πœ‹ βˆ™ 𝑇 of π‘£π‘šπ‘Žπ‘₯ = 2πœ‹ βˆ™ 𝐴 βˆ™ 𝑓
Download