Rendement bedrijven

advertisement
MILIEU
MARKT
MARKT
Kapitaal
Staat van Utrecht 2014
Rendement bedrijven
Vraag
Hoeveel procent van de bedrijven geeft aan dat de
winstgevendheid de afgelopen drie maanden is
verbeterd?
Toelichting
De tevredenheid van bedrijven/ondernemers met
het behaalde rendement op het geïnvesteerde
vermogen, zegt iets over het investeringsklimaat
in de betreffende regio.
indicator
Huidige waarde
16,6% geeft aan dat de winstgevendheid is verbeterd
Vergelijking in de tijd (Rendement in percentages)
20
Nederland
16,6%
Utrecht
16
Bedrijven die positief zijn over het behaalde
rendement en dus over het investeringsklimaat in
hun regio zullen minder snel geneigd zijn om hun
heil elders te zoeken. Hiervan gaat een zekere
uitstraling uit naar bedrijven elders. De positieve
indruk van een regio trekt andere bedrijven aan,
hetgeen de economische potentie van de regio
vergroot.
Bron: CBS, COEN, 2014
12
8
4
2009
2010
2011
2012
2014
2013
Vergelijking tussen provincies (Rendement in percentages)
Friesland
20,8%
Gelderland
17,9%
Zeeland
17,3%
16,6%
Utrecht
Noord-Brabant
15,8%
Groningen
15,4%
Flevoland
15,4%
Noord-Holland
14,5%
Limburg
Overijssel
13,3%
Zuid-Holland
13,2%
Drenthe
Ambitie
Er is voldoende
kapitaal beschikbaar
voor bedrijvigheid en
ondernemerschap
13,7%
-
11,7%
MILIEU
MARKT
MARKT
Kapitaal
Staat van Utrecht 2014
Investeringsniveau
Vraag
Hoeveel procent van de bedrijven geeft aan te
verwachten dat de investeringen zullen toenemen
in het verslagjaar?
Toelichting
Het investeringspeil van bedrijven dient op een
zodanig niveau te zijn dat de bedrijven kunnen
beschikken over een adequaat machinepark en
een up-to-date uitrusting waar het de ICT betreft.
indicator
Huidige waarde
22,1% verwacht dat investeringen zullen toenemen
Vergelijking in de tijd (Verwachting toename investeringen in procenten)
25
Nederland
22,1%
Utrecht
20
Uit een groei van de investering blijkt ook het
vertrouwen van ondernemers in de nabije
toekomst. Een hogere investeringsbereidheid
is in het algemeen goed voor de economie.
Op lange termijn leidt het tot uitbreiding van
productiecapaciteit. Op korte termijn leveren de
bestellingen van investeringsgoederen werk en
inkomen op.
Bron: CBS, COEN, 2014
15
10
5
2009
2010
2011
2012
2014
2013
Vergelijking tussen provincies (Verwachting toename investeringen in procenten)
Utrecht
22,1%
Noord-Brabant
19,0%
Zeeland
18,6%
Noord-Holland
18,1%
17,7%
Zuid-Holland
Drenthe
15,8%
Gelderland
15,5%
Limburg
15,3%
Friesland
14,8%
Flevoland
13,4%
Overijssel
13,2%
Groningen
-
12,7%
Nederland 17,2%
Ambitie
Er is voldoende
kapitaal beschikbaar
voor bedrijvigheid en
ondernemerschap
MILIEU
MARKT
MARKT
Kapitaal
Staat van Utrecht 2014
Vertrouwen in economie
Vraag
Hoeveel procent van de bedrijven verwacht dat het
economisch klimaat de komende drie maanden
gaat verbeteren?
Toelichting
Het aantal bedrijven dat vertrouwen heeft in een
beter economisch klimaat is van groot belang,
omdat vertrouwen cruciaal is om investeringsbeslissingen te nemen. De economie drijft als
het ware op het vertrouwen van bedrijven en
consumenten.
indicator
Huidige waarde
18,1% verwacht dat het economisch klimaat zal
verbeteren
Vergelijking in de tijd (Vertrouwen in economie in procenten)
Nederland
Utrecht
18,1%
25
20
15
10
5
Bron: CBS, COEN, 2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Vergelijking tussen provincies (Vertrouwen in economie in procenten)
Noord-Brabant
18,4%
Drenthe
18,2%
Limburg
18,2%
Utrecht
18,1%
17,6%
Friesland
Gelderland
17,3%
Zeeland
16,3%
Groningen
15,1%
Zuid-Holland
15,0%
Flevoland
14,7%
Noord-Holland
Overijssel
Ambitie
Er is voldoende
kapitaal beschikbaar
voor bedrijvigheid en
ondernemerschap
14,4%
-
11,7%
Download