Naar een economie van verbondenheid

advertisement
Naar een economie van
verbondenheid
Verkenning van een ‘bioregionaal’
perspectief
“If the individual has a warm personal
understanding of the land, he will perceive
of his own accord that it is something other
than the breadbasket. He will see land as a
community of which he is only a member…
He will see the beauty as well as the utility
of the whole, and know that the two cannot
be seperated. We love (and make intelligent
use of ) what we have learned to
understand.” Aldo Leopold
Opbouw presentatie
• Hoe werf je aanhang voor ‘regionalisering’?
Hoe ‘frame’ je een vraagstuk? Een korte
overpeinzing
• Overzicht van argumenten voor een meer
lokale en regionale focus voor ons
economisch denken, produceren en
consumeren (zie ook o.a. Curtis, Shuman)
Voorbij oude tegenstellingen?
• Van denken in schaarste naar denken in
overvloed (van IPAT naar Waste = Food)
• Van denken over en in termen van
tegenstanders (tegenafhankelijkheid) naar
de ontwikkeling van eigen kracht (visie en
succesvolle ‘voorbeeld’ praktijken)
• Aanhaken bij bestaande waarden en
‘verlies-framing’ toepassen
Zes x regionalisering
•
•
•
•
•
•
De waarden van een ‘ethics of place’
De zin van een plaatsgebonden economie
De synergetische relatie tussen verschillende
vormen van kapitaal
Herdefiniëring van de juiste schaal en
efficiëntie
Herzien van opvattingen over consumptie
Naar meer self-reliance (& anders kijken naar
de zin van handel)
Naar een ‘ethics of place’ (1)
• De uniciteit van een plaats qua ecosystemen,
gemeenschappen en hulpbronnen (+/-)
• Verband tussen kwaliteit van leven en plaats waar
we zijn (voorwaarden voor ontplooiing)
• Economie  gemeenschapseconomie & gericht
op behoud plaatselijke ecosystemen
• Herontdekking: Mens zijn (was m.n. homo
economicus)
• (Her-)Waardering waarden en menselijke
eigenschappen gericht op de gemeenschap
• Herontdekking ‘oikonomia’ na ‘chrematistics’
Plaatsgebonden economie (2)
• Andere focus qua inhoud economische
activiteiten (kwaliteit) en geografisch bereik
• Informele economie telt mee
• Gemeenschap draagt de economie, grenzen
afhankelijk van je visie, ‘sense of
community’
Synergetisch kapitaal (3)
• 5 soorten kapitaal van belang: natuurlijk, sociaal,
menselijk, fysiek (infra), financieel & menselijk
• Sociaal kapitaal bepalend voor de vormgeving van
de economie
• Financieel kapitaal sleutelrol (noodzaak nieuwe
instituties) bij opbouw nieuwe economie
• Speciale rol plaatsgebonden MKB
• Synergie tussen verschillende kapitalen cruciaal
voor economisch succes cq. kwaliteit van leven
• Aangepaste technologieontwikkeling
Over schaal en efficiëntie (4)
• De juiste schaal voor economische activiteiten
wordt gezien in relatie tot reproductie van lokaal
kapitaal op 5 dimensies
• Doorprikken illusies conventionele ‘economies of
scale’ (o.m. rol subsidies, lage olieprijzen etc.)
• Het gaat niet meer alleen om de hoogste productie
tegen de laagste financiële kosten; kwalitatieve
doelen boven kwantitatieve financiële
berekeningen
Consumptie herzien (5)
• Consumptie‘dwang’ afkomstig uit ‘meer is beter’denken conventionele economie ter discussie
• Verschil tijdelijke toename individuele welvaart/
duurzame toename sociale welvaart
• Focus op kwaliteit van leven
• IMBY of PLIMBY- effect
• Consumenten ook weer producenten
• Lokaliseren consumptie en bijbehorende
milieudruk geeft stimulans tot zoeken
alternatieven (inclusief andere leefstijlen)
Naar meer self-reliance (6)
• Self-reliance = proberen meer zelf te voorzien in
basale noden en behoeften (surplus t.b.v. handel)
• Handel binnen de gemeente en regio stimuleren 
versterking effect economische multiplyer, motor
lokale en regionale economie
• Meer onafhankelijkheid in externe (economische
en politieke) relaties
• Diversifiëring van lokaal economisch kapitaal
• Opnieuw verbinding tussen materiële kringlopen,
geldkringlopen en de regio – Economie van
verbondenheid (de Zorgzame Regio)
Download