C:\_Mijn Dokumenten\_SGC\_Cursus\ECONOMIE

advertisement
Economische groei - 1 van 2
ECONOMISCHE GROEI
1. Begrip en meting
Groter welzijn is meer dan productiegroei: ook een leefbaar milieu, recreatiemogelijkheden en
vrije tijd horen tot het welzijn.
Het welzijn is toegenomen als we meer behoeften kunnen bevredigen.
Bij toegenomen welzijn zullen we van economische groei spreken; een ruimer begrip dus dan
productiegroei.
Het positieve van productiegroei is dat mensen een groter pakket van goederen en diensten
ter beschikking krijgen.
Vooral in arme landen is dat vaak een voorwaarde voor een menswaardig bestaan.
Groeipercentages van ons BBP:
10
8
6
4
2
0
2002
1999
1996
1993
1990
1987
1984
1981
1978
1975
1972
1969
1966
1963
Bespreek.
1960
-4
1957
1954
-2
Economische groei - 2 van 2
2. Determinanten van de groei
Bepalend voor kwantitatieve economische groei zijn:
- de beschikbare hoeveelheid arbeid en kapitaal;
- de kwaliteit van arbeid (scholingsgraad) en kapitaal;
- de toegepaste technologie: technische vooruitgang;
- de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen;
- efficiënt combineren van de productiefactoren.
Ook de werkgelegenheid kan met productiegroei gediend zijn.
Tot voor kort is de productiegroei bijna altijd en overal bejubeld. Pas rond 1970 kwamen er op
grote schaal kritische geluiden over de negatieve bijverschijnselen van de almaar
toenemende productie en consumptie.
Men spreekt nu over grenzen aan de groei.
De wereld kreeg aandacht voor:
- de vervuiling van het milieu;
- de onomkeerbaarheid van de vernieling van het milieu;
- de stressverschijnselen;
- de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
Met een kosten-baten analyse probeert men de positieve en negatieve kanten van productiegroei af te wegen.
Bv. voor de aanleg van een TGV-spoorlijn wordt een milieu-effectenrapport opgesteld.
Dit is echter zeer moeilijk. Waarom?
In plaats van een kwantitatieve zal een kwalitatieve of evenwichtige economische groei
nagestreefd worden.
M.a.w. een groei waarbij niet alleen de toename van de productiehoeveelheid centraal staat,
maar waarbij ook rekening wordt gehouden met neveneffecten zoals milieuvriendelijkheid van
de productie.
Zie dossier Milieu.
Download