Slide 1 - Vlaams Artsensyndicaat

advertisement
Uw financiële
gezondheid
vandaag en in de
toekomst
Ingrid De Muynck
Steve Wagemans
Vermogen in veiligheid
 Hoe kan u zorgen voor een
doordachte opbouw en bescherming
van uw vermogen ?
 Heeft de recente bankencrisis impact
gehad op uw vermogen ?
 Welk deel van uw vermogen is
noodzakelijk voor het behoud van uw
comfort ?
3
Inkomensbreuk
4
Gevaar !
 Inkomenspatroon = bestedingspatroon
5
Waarvoor dient ons inkomen ?
 Leefgeld vandaag
 Afbetaling van kredieten
 Sparen voor leefgeld na 65 jaar
(wettelijk pensioen is overlevingsbasis)
6
Leefgeld na 65 jaar – 4 pijlers
1. Wettelijk pensioen
2. Fiscaalvriendelijk sparen voor
zelfstandigen
3. Fiscaalvriendelijk sparen
4. Eigen beleggingsinspanning
7
Behoud van levenscomfort met
1ste pijler
Onmogelijk !
8
9
Noodzaak = optimaliseren van
 Pijler 2: fiscaalvriendelijk i.f.v.
beroepsinkomen
 RIZIV
 VAPZ
 IPT
 Pijler 3:
 Pensioensparen
 Lange termijnsparen (levensverzekering)
10
Eveneens noodzakelijk: pijler 4
aanvullende beleggingen
 Pijler 2 en 3 vormen samen ± 30% van
uw renteniersinkomen
 Pijler 4 zorgt voor ± 70%
 Individueel te bekijken
11
Vaststelling
Leeftijd
30
40
50
Prof. carrière
30 jaar
12
60
70
80
Renteniersperiode
30 jaar en +
90
Pijnlijke vaststelling
Ik ben te jong om
hier mee te starten
30
13
40
Ik moet er
mee
starten
50
Ik ben er
mee bezig
60 65
Ik had er
vroeger
moeten aan
denken
Albert Einstein
 De belangrijkste wet van ons Universum
is niet de zwaartekracht, maar…
 De wet van de samengestelde intrest !
14
Eénmalige belegging
100.000 €
2%
4%
5%
6%
7%
5 jaar
110.000
122.000
128.000
134.000
140.000
10 jaar
122.000
148.000
163.000
179.000
197.000
15 jaar
135.000
180.000
208.000
240.000
276.000
20 jaar
149.000
219.000
265.000
321.000
387.000
25 jaar
164.000
267.000
339.000
429.000
543.000
30 jaar
181.000
324.000
432.000
574.000
761.000
15
Beleggingsplan
1.000 €
/ maand
16
2%
4%
5%
6%
7%
5 jaar
62.000
65.000
66.000
68.000
69.000
10 jaar
131.000
144.000
151.000
158.000
166.000
15 jaar
208.000
240.000
259.000
279.000
302.000
20 jaar
292.000
357.000
397.000
441.000
492.000
25 jaar
384.000
500.000
573.000
658.000
759.000
30 jaar
487.000
673.000
797.000
949.000
1.134.000
Waarom doen we deze
inspanningen ?
Geld opzij zetten kost moeite !
Wie denkt er met plezier aan rentenieren ?
17
Financiële onafhankelijkheid ?
 Is dit niet waar we allen naar streven ?
 En op welke leeftijd willen we dit
bereiken ?
 En dat we nadien nog verder kunnen,
en mogen werken.
 Uiteraard ! Omdat het jullie passie is !
18
Daarom biedt JVB u
vermogensbegeleiding !
 U begeleiden in de concrete vertaling
van maandbehoefte naar benodigd
kapitaal !
 Welk inkomen wenst u ?
 Welk kapitaal heeft u daar voor nodig ?
 Heeft iemand een idee hoeveel kapitaal
nodig is om 1.000 € extra per maand
inkomen te bekomen?
19
Hoeveel kapitaal nodig ?
 Hangt af van uw huidige leeftijd !
 En van het tijdstip waarop u dit wil
bereiken !
INFLATIE
20
Hoeveel kapitaal nodig ?
 Hangt af over welke periode u dit wil
bekijken !
 15 -
25
- 30 jaar ?
 Hangt af van wat u wil overhouden voor
uw kinderen !
 Hangt af van uw rendement op uw
beleggingen ondertussen !
21
Conclusie
 Individueel te bepalen
 Vermogensbegeleiding is inderdaad
maatwerk
22
Hoe concreet maken ?
Opmaak van een persoonlijk financieel
plan voor elke klant !
Wat periodiek zal opgevolgd worden !
Op ons initiatief…
23
Totaalbenadering
24
In welke mate draagt uw
vennootschap hiertoe bij ?
 Verlaagde taxatie op inkomen
 Inbreng goodwill (en andere elementen)
 Individuele pensioentoezegging
 Dividenduitkering
 Liquidatie
25
45 jarig vrij beroep
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Persoonlijke contactname
 Website www.bankvanbreda.be
 Ongeveer 50 kantoren
 Ongeveer 140 relatieverantwoordelijken
 …en ook hier persoonlijk contact !!!
36
Download