Vorming ontwikkelingssamenwerking, 5/12/2013, Tine en Hannes

advertisement
Vorming ontwikkelingssamenwerking, 5/12/2013, Tine en Hannes

Duur vorming: 2u30 tot 3u

Benodigdheden:










Beamer
Mapje deelnemers
Ppt met dossier Brugs Fonds
Punaises en kaartjes om op wereldkaart te prikken
4 categorieën die aan ontwikkelingssamenwerking kunnen doen reeds op bord schrijven
Schrijfgerief voor deelnemers + kladbladen
Schrijfgerief voor vorminggevers + bord
Drank + glazen
Wereldkaart of kaart van de continenten
Kaartjes met zaken die nodig zijn voor een geslaagd project en tijdlijn

Doelpubliek: Bestuursleden van FMDO-verenigingen die een 4de pijlers project hebben of er
graag een willen starten

Doelstelling: Deelnemers ondersteunen en begeleiden bij het aanvragen van een
subsidiedossier bij de noord-zuiddienst van een lokaal bestuur, deelnemers realistische
verwachtingen laten hebben over de voorwaarden voor het opzetten van een
ontwikkelingsproject in het zuiden

Stappenplan:
18u30-19u00
Lokaal klaarzetten
Deelnemers bij het binnengaan lange punaise geven en een kaartje om hun organisaties op te
schrijven. Dit moeten ze op de verschillende landkaarten prikken.
19u00: inleiding terminologie ontwikkelingssamenwerking
Vorming gevers stellen zichzelf voor en leiden het onderwerp kort in. (bijvoorbeeld: De
vorming van vandaag gaat over ontwikkelingssamenwerking. De vorming is zowel bedoeld
voor verenigingen die reeds bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking als voor
geïnteresseerden die nog geen ervaring hebben met het thema. Als er iets niet duidelijk is of
als je vragen hebt, steek zeker je hand op.
Vragen aan de deelnemers of er iemand in één zin kan uitleggen wat
ontwikkelingssamenwerking is.
Iedereen kan aan ontwikkelingssamenwerking doen. In België heeft men al deze
actoren opgedeeld in 4 categorieën of pijlers. (deze 4 categorieën staan al op het
bord, per categorie een voorbeeld nodig, meerdere voorbeelden bij 4 de pijler)
1ste pijler: Overheid: Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Nieuwpoort
2de pijler: Internationale organisaties: Verenigde naties, Europese
commissie
3de pijler: NGO’s: 11.11.11, oxfam, …
4de pijler: scholen, bedrijven, vzw’s, individuen
Daarnaast heb je ook niet gouvernementele organisatie (afgekort NGO’s). NGO’s zijn erkend
door de Belgische overheid om te werken rond ontwikkelingssamenwerking. In het mapje van
elke deelnemer zit een overzicht van alle erkende NGO’s in België. De procedure om erkend te
worden als NGO is echter zeer moeilijk.
Alle initiatieven die geen NGO, overheid of internationale organisatie zijn, zijn 4 de pijler
initiatieven. Die groep van 4de pijlers is dus zeer divers. Ook al jullie initiatieven vallen hier
onder.
19u15: stappenplan van een ontwikkelingsproject
Velen onder jullie hebben een ontwikkelingssamenwerkingsproject. Zo’n project kan je niet
van de ene dag op de andere realiseren. Er zijn hier verschillende stappen voor nodig. Wat
heb je allemaal nodig om je project te laten slagen.
(Kaartjes met de ingrediënten voor een geslaagd project klaarliggen. Moeten er eerst
proberen zelf opkomen en dan op de tijdlijn hangen, indien ze er zelf niet opkomen laten we
ze de kaartjes zelf lezen en moeten ze die in de juiste volgorde hangen. Nog geen uitleg
geven bij de kaartjes.)
1. Goed idee
2. Gemotiveerde mensen
3. Waar?
4. Partnerorganisatie
5. Kennis van de lokale omgeving
6. Concreet doel/doelstellingen
7. Concrete doelgroep
8. Stappenplan
9. Goede administratie
10. Geld
11. Materiaal
12. Vrijwilligers ter plaatse
13. Evaluatie
19u30: toelichten van de verschillende stappen
1. Goed idee
Iemand een voorbeeld laten geven. Dit mag nog vrij algemeen zijn.
2. Gemotiveerde mensen
In België. Alleen een project helemaal opvolgen, uitwerken, begeleiden is moeilijk.
3. Waar?
De regio, dit mag nog algemeen zijn
4. Partnerorganisatie
Vaak een voorwaarde van subsidiegevers, maar ook gewoon zeer handig omdat zij de
omgeving ter plaatse zeer goed kennen.
5. Kennis van de lokale omgeving
Het is belangrijk dat de lokale bevolking waarvoor je een project wil doen ook overtuigd is
van je idee. Daarom bevraag je hen beter eerst om na te gaan waar zij nood aan hebben. Het
is belangrijk om de omgeving waar je je project wil uitvoeren goed te kennen. Soms ken je de
omgeving zelf niet goed, maar vertrouw je op de kennis van een partnerorganisatie in het
Zuiden die de omgeving en de doelgroep wel goed kent.
6. Concreet doel
Iemand een voorbeeld laten geven eerst.
Een concreet doel kan bijvoorbeeld zijn ‘tegen eind 2014 5 Senegalese weeskinderen van het
dorp Synthiane die op dit moment geen onderwijs kunnen volgen naar school laten gaan door
hun schoolgeld te betalen.’
7. Concrete doelgroep
Vragen of er iemand een voorbeeld kan geven van een concrete doelgroep? Een concrete
doelgroep vergelijken met een te algemene omschrijving van een doelgroep ‘weduwen en
wezen in Kinshasa tegenover 30 weduwen en wezen in het dorpje Synthiane in Senegal, een
dorp van zoveel inwoners’ Voor je project is het belangrijk dat alles zo concreet mogelijk is.
8. Stappenplan uitwerken
9. Goede administratie
10. Geld
Sponsoring/ fondsenwerving, activiteiten organiseren om geld in te zamelen, subsidies
Subsidiemogelijkheden in de stad van domiciliëring toelichten
11. Materiaal
12. Vrijwilligers ter plaatse
13. Evaluatie
19u45: subsidiedossiers
Voor subsidies moet je altijd een subsidiedossier opmaken. Hoe schrijf je nu een goed
dossier?
Al die elementen die jullie daarjuist hebben aangehaald worden ook bevraagd in een
subsidiedossier voor noord-zuid-projecten. Los van de subsidies is het ook voor jezelf
belangrijk dat je eens goed nadenkt over de vragen die gesteld worden in zo’n dossier.
Op de tijdslijn vinden we al enkele zaken terug die bevraagd worden in een subsidiedossier.
Wij gaan die nu verder uitwerken. We gebruiken hiervoor het subsidiedossier van de stad
Brugge.
Geven eerst een slecht voorbeeld van een antwoord, daarna laten we de deelnemers zeggen
wat slecht is.
1. Doelstellingen
Te algemeen.
Niet meetbaar
2. Doelgroep
Te algemeen
Niet realistisch
Weten niet concreet over wie het gaat
3. Stappenplan
Geen verschillende stappen
Te vaag
4. Begroting
Te algemeen
Onduidelijk
Niet realistisch
Goed antwoord: Denk eerst na hoeveel alles kost, vaak moet je zowel in euro als in
de lokale munt een begroting opmaken. Informeer hiervoor bij lokale bedrijven. Een
begroting moet alle kosten vermelden. Het is bijvoorbeeld niet goed om één prijs te
vermelden voor de bouw van een school, maar je moet alle onderdelen van de bouw
van die school apart vermelden (architect, vergunning).
Overweeg ook altijd de kosten van een container ten opzichte van lokale aankoop.
Voor subsidies heb je van alles ook een bewijs nodig, ook al is dit niet evident, geen
bewijs is geen terugbetaling. Vermeld in je begroting ook waar je nog geld gaat
vinden buiten de subsidie?
5. Duurzaamheid
Wat wordt bedoeld met duurzaamheid? (vb. je bouwt een school maar zijn er ook
leerkrachten al de school af is?)
Een duurzaam project is een project dat ook nadat de subsidies gestopt zijn kan
blijven bestaan.
Bijvoorbeeld:
als je een school bouwt is het belangrijk dat er ook gedacht wordt aan leerkrachten
die kunnen blijven werken als er geen subsidies meer zijn. (eventueel via de lokale
overheid
irrigatiesysteem, zal er ook geld zijn voor onderhoud?
ziekenhuis, dokters en verpleegster aanwezig op het moment dat er geen subsidies
meer zijn?
Je kan je project niet blijven steunen, na enkele jaren moet het zelfstandig blijven
voortbestaan. Vb. kleren geven, voedsel geven, … is niet duurzaam
Nog vragen?
Iemand zijn project overlopen aan de hand van de tijdslijn en zo kijken hoe ver het project al
gevorderd is.
20u45 -21u 00 4de pijler website bekijken via beamer
In Vlaanderen is er specifiek voor deze 4de pijlerinitiatieven een steunpunt opgericht waar je
terecht kan met al je vragen. Zij organiseren vormingen, geven advies en helpen je bij het
schrijven van je projecten. Je kan je project ook registreren in de databank op de website van
de 4de pijler. (Samen met de deelnemers kort de website (via beamer powerpoint of internet)
bekijken van de 4de pijler: Helpdesk om contact op te nemen, kalender voor activiteiten 4 de
pijler, registreer je 4de pijler onder rubriek 4de pijlers, databank onder rubriek 4de pijlers bij
zoek een 4de pijler, je kan je ook registreren voor de nieuwsbrief rechts onderaan)

Evaluatie:
De vorming is interactief en beantwoordt een reële vragen van de doelgroep.
Deze vorming werd voor het eerste georganiseerd in Kortrijk op 5/12/2013 en werd reeds
herhaald in Brugge in 2013, in Oostende in 2014 en in Antwerpen in 2015.

Documenten: zie google drive of harddisk hoofdkantoor
o Flyer: nee
o Presentatie: nee
o Oefeningen: ja, ppt van een slecht voorbeelddossier
o Andere: Bijlagen als voorbeeld
Download