LOK en Geschiedenis

advertisement
LOK en Geschiedenis
Kadering binnen het leerplan geschiedenis 3de graad :

Historische kennis
- De leerlingen leggen verbanden tussen de dimensies tijd, ruimte en socialiteit,
tussen de verschillende domeinen binnen de socialiteit, tussen de geschiedenis
van de school, stad, regio en de algemene nationale en Europese geschiedenis.

Historisch inzicht
- De leerlingen tonen aan dat ‘verleden’ en ‘geschiedenis’ twee verschillende
zaken zijn en dat elk historisch inzicht een voorlopig en onvolledig product
van menselijke kennis is.

Historische vaardigheden
- De leerlingen ordenen en structureren informatie in tijd, ruimte en socialiteit en
passen hierop de historische methode toe.
- De leerlingen interpreteren het maatschappelijk gedrag uit het verleden vanuit
de toenmalige historische context.
- De leerlingen hebben oog voor oorzaak en gevolg, voor continuïteit en
discontinuïteit.
- De leerlingen tonen in diverse onderzoeksetappes dat ze zowel geleid als
zelfstandig probleemoplossend kunnen redeneren.
- De leerlingen maken voor hun verslaggeving gebruik van de moderne
communicatiemiddelen.
- De leerlingen functioneren binnen diverse soorten actieve werkvormen.

Historische attitudes
- De leerlingen zijn nauwkeurig bij het verzamelen, ordenen, analyseren en
interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid.
- De leerlingen geven hierbij blijk van een kritische houding.
- De leerlingen beseffen dat de fundamentele problemen van mens en
samenleving dezelfde blijven, maar dat de oplossingen veranderlijk zijn en met
de historische context verbonden zijn.
- De leerlingen tonen belangstelling voor de overblijfselen uit het verleden en
voor de actuele samenleving.
Download