Terug in de tijd

advertisement
 Lesbrief
Terug in de tijd
Oefff, 40 pagina’s over de oude Romeinen uit je hoofd leren… Een uitdaging!
Hoe pak je dat handig aan? Je kunt natuurlijk een samenvatting of een tijdlijn
maken. Maar wat nog handiger zou zijn, is als je gewoon even ‘terug in de tijd’
zou stappen. Dan zou je met eigen ogen kunnen zien hoe het was! In deze
lesbrief ga je samen met je klasgenoten terug in de tijd van een historische
gebeurtenis: zo ben je in no-time door die lange lappen tekst heen en leer je het
geschiedenisverhaal echt goed kennen!
à Bekijk en bespreek met de klas het filmpje ‘historische feiten’.
Welke foute historische feiten worden er
genoemd in dit filmpje? Kennen jullie
meer historische fouten in films? Waarom
worden er veel geschiedenisfilms
gemaakt? Als je geschiedenis wilt leren,
is naar films kijken dan een goed idee?
Waarom wel of niet?
à Maak groepjes van vier personen en kies een historische gebeurtenis.
Jullie docent schrijft een aantal gebeurtenissen uit jullie geschiedenisboek op het bord.
Kies met je groepje één gebeurtenis die jullie gaan presenteren.
Wij kiezen de gebeurtenis
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
à Vertel in drie zinnen wat de kern is van jullie gebeurtenis.
Voorbeeld:
Om te voorkomen dat Frankrijk zou worden ingenomen door andere landen startte
Napoleon de Slag om Waterloo. Hij verloor deze slag, wat veel voor de toekomst van
Europa heeft betekend. Ook was dit het einde van Napoleons carrière als dictator.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Lesbrief
Terug in de tijd
à Bedenk een verhaal bij deze gebeurtenis.
Jullie mogen de gebeurtenis op twee manieren presenteren: precies zoals het echt
gebeurd is of jullie bedenken een (fantasie)verhaal dat zich afspeelt tijdens de
gebeurtenis. Zorg in ieder geval dat het klopt met de historische feiten!
Voorbeeld van een zelfbedacht verhaal:
Jullie verhaal gaat over luitenant James. Gisteravond was hij nog op een bal en nu moet
hij voor Wellington vechten tegen het leger van Napoleon. Hij heeft maar kort geslapen
en heeft er weinig zin in. Tot ze lijken te winnen!
à Beantwoord de vragen over dit verhaal.
Waar speelt het verhaal zich af?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wanneer speelt het zich af?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wie zijn de hoofdrolspelers?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wat gebeurt er precies?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Waarom gebeurt dat?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lesbrief
Terug in de tijd
à Kies hoe jullie dit verhaal gaan presenteren aan de klas.
Wij maken een strip
over het verhaal.
Wij maken een
toneelstuk van het
verhaal.
Wij interviewen voor
de klas historische
personen die een
belangrijke rol spelen
(gespeeld door onze
groepsleden).
à Bereid de presentatie voor.
Werk jullie presentatie uit. Wees creatief en maak het zo mooi en interessant mogelijk.
Zorg dat er geen fouten in jullie presentatie zitten!
à Verdeel de taken voor de presentatie.
Heb je spullen nodig? Wie speelt welke rol tijdens het toneelstuk of in het interview? Hoe
presenteer je jullie stripverhaal? Noteer hieronder.
Wat?
Wie?
______________________________________ ________________________________
______________________________________ ________________________________
______________________________________ ________________________________
______________________________________ ________________________________
______________________________________ ________________________________
______________________________________ ________________________________
à Doe de presentaties en bespreek klassikaal.
Wat is goed aan de presentatie? Klopt het verhaal met de historische feiten? Wat zou je
zelf nog willen toevoegen aan het verhaal? Is dit een goede manier om te leren voor
geschiedenis? Waarom wel of niet?
Download