PowerPoint-presentatie

advertisement
Specificatie examenstof
tekenen, handvaardigheid en textiele
vormgeving havo 2011
Het centraal examen heeft betrekking op
de periode van het Romaans tot heden,
met nadruk op de periode vanaf 1800.
Kunst, architectuur en vormgeving vanaf
het neo-classicisme in de 19de eeuw tot heden komen
derhalve in het examen aan de orde.
In het examen 2011 zal uit de periode van vóór 1800
aandacht worden besteed aan de renaissance.
Het centraal examen 2011 gaat over natuur als
onderwerp, inspiratiebron, materiaal of locatie voor
architectuur, beeldende kunst en vormgeving.
Geheugen opfrissen?
•
Zet in de juiste chronologische volgorde:
Renaissance, Romeins, Barok, Romaans, Gotiek
Wat was ook alweer: allegorie?
Wat was ook alweer: icoon?
Atmosferisch perspectief?
Noem twee kenmerken van de Renaissance.
Vanwaar de voorkeur van de renaissancebeeldhouwers
voor naakte/schaarsgeklede mensfiguren?
Indeling 19e eeuw
•
•
•
•
•
•
•
•
Neoclassicisme
Romantiek
Realisme
Impressionisme
Pointillisme
Post-Impressionisme
Arts & Crafts Movement
Art Nouveau / Jugendstil
ca. 1750 ca. 1800 ca. 1840 ca. 1870 ca. 1885 ca. 1885 rond 1875
ca. 1890 -
1830
1850
1890
1910
1910
1905
1910
De Romantiek
In deze les wordt alleen de
schilderkunst en sculptuur besproken!
Architectuur komt later nogmaals ter sprake.
Kenmerken
De kunstenaar kiest die beeldende middelen die hem,
naar zijn gevoel, het best in staat stellen,
uitdrukking te geven aan zijn emoties. Het is
daarom moeilijk de schilderkunst van de romantiek in
één zin te typeren.
-Beweeglijk schilderachtige stijl of een beheerste
uitwerking
-Lichtval en kleur speelt belangrijke rol
(opwekken van sferen)
Onderwerpen
schilderijen
- Historische onderwerpen
(Middeleeuwen en eigentijdse gebeurtenissen)
Géricault
- Exotische onderwerpen
(vreemd, puur en erotisch)
Delacroix
- Natuur
(lieflijk, natuurgeweld, overweldigend/religieus)
C.D. Friedrich
Historische onderwerpen
Historische onderwerpen
Historische onderwerpen
Historische onderwerpen
Historische onderwerpen
Historische onderwerpen
Historische onderwerpen
Historische onderwerpen
Exotische onderwerpen
Exotische onderwerpen
Exotische onderwerpen
Exotische onderwerpen
Exotische onderwerpen
Exotische onderwerpen
Exotische onderwerpen
Natuur als onderwerp
Natuur als onderwerp
Natuur als onderwerp
Natuur als onderwerp
Natuur als onderwerp
Sculptuur
• Overwegend academisch karakter
• Vaak saai en sentimenteel
F. Rude
Download