Projectmatig Werken

advertisement
Naam: Marieke Bakker
Groep: WP29C1
Datum: 17/3/2013
Projectmatig creëren
Projectmatig creëren is een fijn geschreven boek dat zich vooral focust op dat
wat eigenlijk veel belangrijker blijkt te zijn dan de schema’s en structuren bij een
project: de inspiratie en de creativiteit van de uitvoerende projectgenoten. Als zij
volledig overtuigd zijn van hun kunnen, zij hun ambities na kunnen streven en zij
zich echt op hun plek voelen; pas dan zal het project slagen. De projectgenoten
moeten het gevoel hebben echt een belangrijke rol te spelen binnen het proces;
ze moeten zich onmisbaar voelen.
De essentie van projectmatig creëren
-
-
Het project zal als een korset zitten als het niet aansluit bij de
projectgenoten. Het korset is absoluut niet ondersteunend en beknelt de
projectgenoten in hun kunnen.
Het project voelt als een ruggengraat als men gemotiveerd raakt en de
ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen en hiermee eigen ambities te
bereiken. Men heeft binnen de projectgroep steun nodig en ook ruimte
voor ontwikkeling.
Bij het optimaliseren van het projectmanagement zal men moeten kijken naar de
creatiekrachten binnen een project. Hoe kan je er nu voor zorgen dat mensen
creëren in plaats van dat ze reactief zijn. Hierachter schuilen de vier
creatiekrachten die ervoor zorgen dat het project voorspoedig loopt.
De vier creatiekrachten:
1. De voedingskracht (zij-kant)
Het is heel belangrijk dat iedereen in een projectteam streeft naar een
kwalitatief goed eindresultaat, het project is anders niet levenkrachtig.
2. De persoonlijke kracht (ik-kant)
Het werk dat gedaan moet worden door de projectleden moet bijdrage aan
hun persoonlijke groei en ontwikkeling. (zie bovenstaand stukje)
3. Samenwerkingskracht (wij-kant)
Het team moet goed zijn samengesteld waarbij de werksfeer goed is.
Opmerkelijk is dat de projectleider wel een demotiverende rol kan hebben,
maar geen motiverende rol.
4. Vormkracht (het-kant)
Dit zijn de bekende elementen: de structuur, het systeem en de
procedures.
Commitment en creëren






Men moet keuzes durven te maken
Iets niet echt willen is doel vermijdend en geeft een energie lek
Zeggen iets te willen, ALS….. is niet echt willen. Het resultaat zal niet zo
goed zijn als de desbetreffende persoon belooft te gaan leveren.
Proberen bestaat alleen in de taal. Iets gaan proberen geeft geen
garantie voor resultaat. Men moet het gaan doen.
Daadwerkelijk kiezen om de opdracht uit te voeren is kracht, de persoon
wil dit echt gaan doen; hij/zij zal er energie in stoppen.
Moeten is externe legitimatie, willen is interne legitimatie
Er zijn zes stappen om bij het proces tot een goede keuze te komen:
 Luisteren en horen
 Richten en vinden
 Kijken en zien
 Toetsen en voelen
 Kiezen en weten
 Volgen en zijn
Het projectcontract
Dit contract bestaat uit een overeenkomst tussen projectleider en de partijen
eromheen. Er zijn twee delen: de zakelijke kant (hoe zal de projectweg er uit
gaan zien) en het psychologische gedeelte (hierin staan de commitments van de
direct betrokken partijen). Hier zal veel geld en tijd in moeten worden gestopt.
Dit is namelijk de fundering van het project en zal in de toekomst zeker tijd en
geld opleveren.
De projectdefinitie
Deze definitie is curciaal voor het ontwikkelen van een projectcontract. De
projectdefinitie moet bij elk projectlid volledig duidelijk zijn. Pas als de
projectleden geheel begrijpen wat er staat, zal het project goed uitgevoerd gaan
worden. Er zijn twee hoofdaspecten: de scherpe omschrijving van het resultaat
en het commitment van de opdrachtgever.
Projectbrief en de collectieve intake
De collectieve intake kan er als volgt uitzien:
De opdrachtgever licht aan de hand van de projectbrief zijn ideeën toe over
het resultaat, de afbakening en zijn doel(en). Na deze toelichting wordt, in
het bijzijn van de opdrachtgever, besproken hoe de overige aanwezigen over
het project denken. De begeleider van de bijeenkomst of de projectleider
clustert het materiaal en brengt daarmee ook gelijk een bepaalde structuur
aan. Het projectteam en de opdrachtgever bespreken vervolgens met elkaar
wat de ‘oogst’ van de vorige stap is.
Bij innoverende projecten zal er veelal onduidelijkheid zijn rondom het
vaststellen van de projectdefinitie. Om een beter beeld te krijgen van de definitie
worden bepaalde tools toegepast:
 Swot analyse
 PAP analyse
 Creatieve
 Innovation frame
 Toets op effectiviteit
Projectplanning
De projectplanning moet goed in elkaar zitten. De organisatie rondom het project
hangt in grote mate af van de planning. Deze planning is grotendeels bepalend
voor het succes van het project. Er zijn een aantal punten die meehelpen aan
een optimale planning:
- Leg de afhankelijkheid tussen de activiteiten vast
- Verdeel de activiteiten
- Zet deadlines vast
- Schat de bewerkings- en doorlooptijden van de afzonderlijke activiteiten in
- Bereken de geschatte totale doorlooptijd van het totaalplaatje
- Stem de begin- en einddata van de uit te voeren taken af met de agenda’s
van de betrokken projectgenoten
- Vergelijk de planning met de al bestaande randvoorwaarden
Persoonlijk leiderschap
Deze vorm van leiderschap heeft sterk te maken met de invloed van het eigen
gedrag op de omgeving. Om te kunnen groeien in de effectiviteit van het eigen
gedrag moet je hier goed zicht op kunnen hebben en kunnen zien hoe dit gedrag
resulteert in een effect op anderen. Ook moet men natuurlijk rekening houden
met het gedrag van een ander. Het persoonlijke leiderschap koppelt terug naar
wie iemand is. Niemand weet direct wie die is, het kan jaren duren voordat je
daar achter bent.
De toepassing van de theorie op mijn dagelijks leven
Bij een project begint men met een Plan van Aanpak. In dit plan is een
projectcontract te vinden. Hierin staat de probleemdefinitie beschreven. Het Plan
van Aanpak vergt veel tijd. Dit is heel goed, want op deze manier zal de definitie
duidelijk zijn en zal het project soepeler verlopen. In het Plan van Aanpak is ook
de projectplanning te vinden. De doorlooptijden zijn hierin terug te vinden. Later
in het project worden ook de productie- en bewerkingsplannen uitgewerkt.
Bron: presentaties van Mvr Stroomer
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards