Consultvaardigheden in beeld: online beschouwen en

advertisement
Consultvaardigheden in beeld:
online beschouwen en beoordelen
Seminar
Gebruik van video bij blended learning
8 december 2016
Robert Hulsman
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Onderwijs: anamnesegesprek
Begin van het gesprek:
- begroeten / voorstellen
- doel / gang van zaken
- evt. personalia vragen
Reden van komst
- hoofdklacht of vraag
- bijkomende klachten of vragen
Uitdiepen hoofdklacht met VALTIS-OBV systematiek:
Biomedische aspecten
- speciële anamnese (VALTIS)
- hypothese toetsende vragen
- tractus anamnese
- algemene anamnese
- lichamelijk onderzoek
Visie patiënt
- opvattingen / eigen ideeën
- beleving / zorgen
- verwachting t.a.v consult
- waarom nú gekomen
- psychosociale gevolgen
Doelen:
Afsluiting
- Relationeel (vertrouwen)
overeenstemming over:
- (Differentiaal) Diagnose
- Beantwoorden hulpvraag
- Begrijpen van (psychosociale)
- Medisch beleid
zorgen
- Effectieve communicatie
- Beleidsbepalend
(Naar: Wouda, Van de Wiel, Van Vliet: Medische Communicatie. Lemma, Utrecht, 1996)
Vaardigheden van actief luisteren
Steunend
Sturend
non-verbaal
verbaal volgen (hummen)
stiltes gebruiken
Structurerend
reflecteren (feiten, gevoelens)
open vragen
gesloten vragen
concretiseren (doorvragen)
samenvatten
paragraferen (aankondigen)
structureren (fasering)
procesreflectie (metacomm.)
(Uit: Wouda, Van de Wiel, Van Vliet: Medische Communicatie. Lemma, Utrecht, 1996)
Onderwijsprogramma
Contactonderwijs
Instructie
Oefengesprek 1
+ feedback
Oefengesprek 2
+ feedback
Toetsgesprek
Online
Docent
beoordeling
Videoobservatie
Zelfevaluatie
Peerfeedback
Additionele
peer-feedback
Doel opdracht: reflectief leren
Portfolio
strategieën bedenken
Feedback
Analyse
• kritische
momenten
• (on)bereikte
doelen
Klassikaal
Beoordeling
+ feedback
Oefenen van
vaardigheden
Observatie
video terugzien
V2.5 & V2.6 - 5
Gebaseerd op de Reflectie-cirkel van Korthagen (1982)
Video
Windows Movie Maker
+ Webcam
Flipcamera
Streamingserver UvA
Procedure Toetsgesprek
Aanmelden
Klaslokaal
Camera ophalen Gesprek
Computerruimte
Video
Blackboard
Upload Weblink Blackboard-opdracht
• Alle studenten voeren een gesprek volgens een rooster
• Hou rekening met deadlines voor de portfolio-opdracht
• Het rooster en deadlines staat op BlackBoard
V2.5 & V2.6 - 7
BlackBoard-opdracht V2.11
Blackboard – werken in drietallen (student X, Y, Z)
• student X plaatst de weblink in een presentatie
• student X markeert 3 leermomenten in het eigen gesprek
• student X formuleert 3 vragen over het eigen gesprek
• student X nodigt medestudent Y uit
• student Y geeft in portfolio feedback op die vragen
• student X, Y en Z rouleren
V2.5 & V2.6 - 8
Reflecteren op eigen gedrag
1. Benoem je eigen gedrag
(‘ik deed zus en zo’)
2. Benoem een motief voor dat gedrag
(‘ik deed zo om die reden, of om dat te bereiken’).
Motieven: een doel, de situatie, gedrag van de patiënt
3. Formuleer een gerichte vraag: doe een voorstel
(‘hoe zou het zijn als ik dit of dat zou proberen?’)
4. Benoem het doel dat je wil bereiken met het
voorstel (‘want ik wil dat of dat bereiken’)
V2.5 & V2.6 - 9
Reflectie voorbeeld
• De patiënte doet er vrij lang over om haar klacht
duidelijk te maken en maakt er een erg uitgebreid
verhaal van.
• Ik laat haar in het begin maar een beetje
uitpraten want ik moet er toch achter komen
waar ze voor komt.
• Was het verstandiger geweest om haar ook hier al
af te kappen?
• En zo ja, hoe doe je dit zonder verkeerd over te
komen en wel achter de klacht te komen?
V2.5 & V2.6 - 10
BlackBoard-opdracht
V2.5 & V2.6 - 11
Reflectie
V2.5 & V2.6 - 12
Bekijk je filmpje
1:33  Noteer hier de tijd
Formuleer je vraag
Feedback
V2.5 & V2.6 - 13
Bekijk je filmpje
Noteer hier je feedback
Student Y reageert op
vragen van student X
Beoordeling
Codering specificiteit
Specificiteit is gedefinieerd als de hoeveelheid informatie in
feedback*
Retrospectieve categorieën**:
1.
Gedrag (wat)
2a. Motief (waarom, aanleiding)
2b. Effect (consequentie)
Prospectieve categorieën**:
3.
Suggestie (alternatief gedrag / strategie)
4.
Doel (probleem)
* Goodm an JS, et al. J Appl P sychol 2004; 89(2): 248-62.
** Hulsm an RL, et al. P atient Educ Couns 2009; 74: 142–9.
Specificiteit: reflectie
• Ik begin hier vrij plotseling over het werk van
de patiënte[G] (omdat zij hier zelf over
begint)[M] zonder eigenlijk de tractus
anamnese af te werken[G].
• Had ik meer of betere informatie
ontvangen[D] als ik pas na de tractus
anamnese terug zou komen op de sociale en
werkgerelateerde situatie[S]?
Codering: Gedrag / Motief / Effect / Suggestie / Doel
Specificiteit: feedback
• De patiënte stuurt telkens jouw planning in de
war[M]. Je vraagt naar ontlasting[G] en ze
begint over haar werk[E].
• Misschien is het goed bij zo'n patiënt om in je
hoofd te houden waar je naar aan het vragen
was[D]. Op zo'n moment kan je dan zeggen 'ik
wil eerst nog even mijn vragen over uw
ontlasting afronden en dan kom ik later nog
terug op uw werk'[S]
Codering: Gedrag / Motief / Effect / Suggestie / Doel
Hartelijk dank
Dr. Robert L. Hulsman
Academisch Medisch Centrum
Afd. Medische Psychologie,
[email protected]
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards