Anamnese

advertisement
Anamnese
Anamnetisch interviews
Verzamelen van gegeven over de voorgeschiedenis van clienten op basis van
hun eigen mededelingen hierover. (eventueel aangevuld met psychologisch-,
lichamelijk onderzoek en/of ondervraging van belangrijke derden)
Identificatie

 Naam, leeftijd, adres, ...

 Huidige gezinssituatie, ...

 Studie, beroep en relevante sociale informatie
Probleemanamnese

 Probleemverhelderen
o
Wat is het probleem, wanneer , waar, bij wie en hoe ervaart de
client dit zelf
o
Exploratie van mogelijk andere klachten of problemen
o
Aanleiding om hulp te zoeken en hulpvraag

 Wat is de aanleiding juist nu hulp te vragen?

 Wat is de hulpvraag (wensen, verwachtingen)

 Uitdiepen van de hoofdklachten
Vragen over de aard en intensiteit van de hoofdklacht en naar
symptomen die het probleem begeleiden

 Ontstaansfactoren
o
Hoe ontstaan, welke gebeurtenissen speelden een rol?
o
Welke ideeen heeft de client over de oorzaak?

 Verloop

 Invloed op dagelijksleven
Wat zijn de gevolgen op het gedrag van de client en wat zijn de reacties
van de omgeving op de klacht?

 Behandeling en zelfhulp
o
Navraag of de client eerder behandeling gehad heeft voor deze
klachten
o
Wat heeft de client zelf al geprobeerd te doen aan de klachten
Anamnese
Biografische anamnese
Levensloopgeschiedenis van de client in verschillende levensfasen.
De intaker vormt zich een beeld van de lichamelijke, psychische, seksuele,
sociale en intellectuele ontwikkeling gedurende verschillende levensfasen
Voorbeeld zie handout
Sociale Anamnese

 Kwaliteit en kwantiteit van de sociale relaties

 Arbeidsfunctioneren

 Arbeidssatisfactie

 Financiele situatie

 ...
Psychiatrische anamnese
-
Gedrag en voorkomen (lichaamshouding, kleding, zelfverzorging, beweging,
spraak)
-
Bewustzijn (helderheid, aandacht, concentratie, orientatie)
-
Waarneming (echtheid en interpretatie)
-
Spraak, denken en geheugen (structuur van het denken, inhoud van het
denken, geheugen)
-
Stemming en beleving (stemming en gevoelens, zelfbeeld, zelfbeheersing,
probleembesef)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards