college Globalisering etc.

advertisement
Sociologische verkenningen…
Cornelis Luiten
10 December 2012
Begrippen en fenomenen
•
Differentiatie: afsplitsing van
werkzaamheden (weg terug…)
•
Specialisatie: (Geen weg terug)
•
Institutionalisering:
Begrippen en fenomenen
•
•
•
•
•
•
•
•
Legitimering:
Domein:
Rolconflict:
De triade van arts, client, verpleegkundige.
Groeiende tweedeling?
Referentiekader:
Juridisering van de samenleving:
Economisering van de samenleving
Spreuken die er toe doen
•
Als wij burgers onze kunstenaars niet ondersteunen, offeren wij
onze fantasie op aan de brute werkelijkheid zodat wij tenslotte
nergens meer in geloven en onze dromen geen waarde hebben (Uit
het leven van Pi)
Achterhuis heeft kritiek op de hulpverleners:
•
De empathie van leken werkt beter dan de gedegen opleiding van de
professional.
•
•
•
•
Professionalisering ontneemt de client zijn autonomie.
Het eigenbelang van de professional krijgt voorrang.
Profesionalisering versterkt de ongelijkheid.
De deskundige definieert het probleem op diens eigen manier en de
client heeft dat maar te accepteren…
Ontwikkelingen in Nederland
•
1972 de eerste 2 HBOV’s (Leusden en Nijmegen) met volstrekt
verschillende benaderingen.
•
Voorzichtige start van de verplegingswetenschap (Utrecht,
Maastricht, Wales…)
•
•
•
•
Verdwijnen van inservice-onderwijs.
Onzichtbaar worden van duaal onderwijs.
Mbo-verpleegkundige wordt zorgkundige.
De zorgwereld wordt steeds meer gezien als een markt.
Tijdlijn
Tijdlijn
Datum
1
Datum
2
Datum
3
Datum
4
Tijdlijn
Datum 1
Datum 3
Datum 2
Datum 4
Vooruit kijken
•
•
•
•
Naar een nieuwe verzorgingsstaat?
Een grootmacht Europa?
Alles is markt?
Gaat de crisis ons redden?
Waar gaat Nederland heen?
Politiek
Wetenschap
en techniek
Economie
Neder
land
Energie en
grondstoffen
Nieuwe sociale
structuur?
Bijlage
Bijlage
•
•
•
•
•
Budget
Documenten ontwerpen
Marketingplan
Aanvullende documenten
Contactgegevens
Download