Training Powerpoint Maxeda

advertisement
Training Powerpoint Maxeda
30 oktober / 2 november 2007
Training PPT Maxeda, 30 okt/2 nov 07
Agenda
•
Werken met Powerpoint
•
Tekstpagina’s opbouwen
•
Grafieken
•
Verdieping
Training PPT Maxeda, 30 okt/2 nov 07
Richtlijnen voor een heldere opbouw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hou het rustig: niet teveel op 1 pagina willen zetten, tekst niet te klein
Zo weinig mogelijk gevulde blokken en dikke lijnen
Eenheid in kleurstelling
Vaste pagina-indeling (hoogte van titels en grafieken)
Alle blokjes even groot
‘Formaat van autovorm aanpassen aan tekst’ uitzetten
Tekst (meestal) bovenin links uitlijnen
Geen blokjes over elkaar heen zetten
Uitlijnen
Training PPT Maxeda, 30 okt/2 nov 07
Waarom is een heldere opbouw belangrijk?
•
Als de slide netjes opgebouwd is
• Is je slide overzichtelijk
• Komt je boodschap beter over
• Kun je gemakkelijker achteraf aanpassingen maken
Training PPT Maxeda, 30 okt/2 nov 07
Voorbeeldpagina
Box 1
Hier staat tekst Hier staat tekst Hier staat tekst Hier staat
tekst Hier staat tekst Hier staat tekst Hier staat tekst Hier
staat tekst Hier staat tekst Hier staat da tekst Hier staat tekst
Hier staat tekst
Box 1
Hier staat dan tekst Hier staat dan tekst Hier staat dan tekst
Hier staat dan tekst Hier staat dan tekst Hier staat dan tekst
Hier staat dan tekst Hier staat dan tekst Hier staat dan tekst
Tijdlijn
Start
tijdlijn
Dit
label
is wat
lange
r
En
deze
is
kort
Deze is breed Smal
Training PPT Maxeda, 30 okt/2 nov 07
Wat klopte er niet?
Tiel top center uitgelijnd in plaats van midden links, font 28 ipv 22. Hoogte van
titels niet consistent
Top midden uitgelijnd. Lijnt niet goed uit met box links.
Resize autoshape to fit text staat aan waardoor er geen
controle is over de grootte van de box
Midden
uitgelijnd
Top links uitgelijnd. Resize autoshape to fit text staat uit
Boxen staan niet recht onder elkaar
Midden
uitgelijnd
Tijdlijn
Start
tijdlijn
Dit
label
is wat
lange
r
En
deze
is
kort
Deze is breed Smal
Training PPT Maxeda, 30 okt/2 nov 07
Download