Computerplatform: software

advertisement
Toepassingssoftware
en communicatie
1) Computerplatforms en toepassingssoftware
2) Communicatie, netwerken, Internet
3) Inleiding Netscape Communicator
4) Browser Netscape Navigator
Okl99o20.ppt
1
1) Toepassingssoftware
•
•
•
•
•
•
•
Tekstverwerking (bv. Word)
Spreadsheet-programmas’s (Excel)
Database management systemen (Access)
Browsers (Netscape Navigator)
Statistische pakketten (SAS)
Wiskundige pakketten (Mathematica)
Desktop Publishing (Pagemaker)
Okl99o20.ppt
2
•
•
•
•
•
Grafische pakketten (CorelDraw)
Presentatiesoftware (Powerpoint)
Netwerksoftware (Vines)
Geïntegreerde pakketten (Works)
Time-management software (Schedule)
Okl99o20.ppt
3
2) Communicatie, netwerken,
Internet
• Netwerken voor datatransmissie
–
–
–
–
–
–
Twee pc’s: seriële kabel
Enkele pc’s: peer-to-peer-netwerk
Local Area Network LAN: tot honderden pc’s
Wide Area Network WAN: verspreide LAN’s
internetwerken zoals Belnet, Internet
openbaar telefoonnet (via modem: PSTN; of
via ISDN-lijn)
Okl99o20.ppt
4
• Welke datacommunicatie ?
–
–
–
–
–
–
elektronische post
elektronisch publiceren
raadpleging van externe databanken
downloading van bestanden van elders
interactief werken op afstand
batch-verwerking
Okl99o20.ppt
5
Netwerken
• Bekabeling
– Thick and thin coax
– Unshielded Twisted Pair UTP
• Topologie
– Bus-topologie
• van server naar opeenvolgende pc’s tot ‘terminator’
– Ster-topologie
• aparte kabel naar elke pc
– Ring-topologie
• kabel maakt een volledige lus
Okl99o20.ppt
6
Netwerken
• Hardware
– Server (computer met veel schijfruimte en
ingebouwde backup-mogelijkheden)
• biedt diensten aan (b.v. centrale databanken)
– Client (b.v. standaard personal computer)
• vraagt diensten aan (b.v. gemeenschappelijk printer)
– Hubs en Repeaters: vertakken signalen
– Bridges: intelligente repeater (b.v. selectief
doorsturen in een netwerk)
– Routers: koppelen verschillende netwerken
Okl99o20.ppt
7
Netwerken
• Hardwareprotocol
– Protocol voor structurering van de gegevens
door netwerk-adapter van pc
– Ethernet
• meest verpreid; 50 Ohm coax-kabel; 10 Mbit/s en
meer; collision based
– Token ring
• 16 Mbit/s; token-based
• Softwareprotocol
– b.v. TCP/IP, Vines, ..
Okl99o20.ppt
8
TCP/IP
• Transmission Control Protocol/Internet
Protocol TCP/IP
– geheel van conventies voor communicatie
– kenmerkend: pakket-schakeling
• gezamenlijk gebruik van kabel is mogelijk
• robuust (foutendetectie en -behandeling)
– interactie tussen de computers gebeurt op
verschillende niveaus
• van fysieke bekabeling tot gegevensverkeer op
toepassingsniveau
Okl99o20.ppt
9
Adressering
Pakketten (ethernet) bestaan uit twee delen
– header
• adres bestemmeling
• adres afzender
• type pakket (b.v. IP)
– data
Adressen: elk netwerkkaart heeft nummer
Okl99o20.ppt
10
Adressering
• TCP/IP: eigen adresseringsprotocol
– Voorbeeld van een IP-adres: 134.58.131.17
• dotted decimal notation
• eerste sectie: netwerk
• gevolgd door: de computer daarin
Okl99o20.ppt
11
Routering
• Via een ‘router’ naar adres op ander netwerk
• Boodschap veelal via verschillende routers
(afstand uitgedrukt in aantal hops)
• Routers hebben routing-tabels ter
optimalisering van de communicatie
Okl99o20.ppt
12
Domain Name System
• Ter vervanging van IP-nummers: namen
• Namen: eveneens in dotted notation
• Namen van resources:
– machinenaam+domeinnaam
– b.v. david.kulak.ac.be
• Gebruikers te bereiken via
– [email protected]
– b.v. [email protected]
Okl99o20.ppt
13
Internet
Oorsprong van het Internet
• Centre Européen pour la Recherche
Nucleaire (1989): elektronische documentuitwisseling
• Hieruit: hypertekst-systeem (1991)
• Browser ‘Mosaic’ (1993) van National
Center for Supercomputing (NCSA)
• Daarmee: explosieve groei van WWW
Okl99o20.ppt
14
Internet
• Mosaic: gecommercialiseerd door Netscape
Communications
• Verbeteringen van de onderliggende
opmaaktaal: Hypertext Markup Language
HTML
d.i. een subset van het platform-onafhankelijke
SGML Structured General Markup Language
Okl99o20.ppt
15
internet en Internet
• ‘netwerk’: twee of meer computers
verbonden (bekabeling, software)
• ‘internetwerk’ of ‘internet’: twee of meer
netwerken verbonden
• meeste internetten gebruiken TCP/IP:
Transmission Control Protocol/Internet
Protocol
• ‘Internet’: verzamelnaam van alle
Internetwerken via TCP/IP verbonden
Okl99o20.ppt
16
Internet en World Wide Web
• Er zijn verschillende soorten TCP/IPprotocollen: b.v. HTTP Hypertext Transfer
Protocol
• Het gedeelte van het Internet dat HTTP
ondersteunt heet ‘World Wide Web’
• Dit ‘Web’ is een netwerk van ‘sites’, eerder
dan van teksten, dus ‘surfen’ tussen sites
eerder dan ‘lezen’ van hyperteksten
Okl99o20.ppt
17
World Wide Web
• Surfen is navigeren door het Web , ‘sturen’
met de muis (clickable items)
• Web-pagina’s veelal meer dan teksten:
menu’s, uithangborden... knoppen zoals bij
elke grafische interface
• De oude ‘Gopher’ had enkel ‘directories’ als
structuurelement. De nieuwe HTTP webdocumenten leggen links en zijn links.
Okl99o20.ppt
18
Bibliografische referenties
Historische informatiekunde. Beheer van
tekstuele data met de Personal Computer
(Leuven, 1998) 32-40; 58-67.
Okl99o20.ppt
19
3) Inleiding Netscape
Communicator
•
•
•
•
•
Netscape Navigator
Netscape Composer
Netscape Messenger
Netscape Collabra
Netscape Conference
Okl99o20.ppt
20
Download