Presentatie ppt - Samenspel op de BSO

advertisement
Presentatie Bijeenkomst 2
Iedereen is anders
Onderwerpen bijeenkomst 2

Opening

Bespreken huiswerk

Sociale en emotionele ontwikkeling

Sensitieve responsiviteit

Pauze

Meervoudige intelligentie

Jongens versus meisjes

Huiswerk
Huiswerkbespreking








Hoe was de opdracht?
Hoe was het om te observeren?
Hoe was het activiteitenboek?
Hoe ging de uitvoering?
Wat heb je anders gedaan nu je respect moest
hebben voor de autonomie van de kinderen?
Merkte je verschil met anders?
Wat ging goed? Wat ging minder goed?
Tips en trucs?
Sensitieve responsiviteit

Wat valt je bij beiden op aan de manier van begeleiden?

Wat vindt je van deze manier van begeleiden?

Past dit bij jouw manier van begeleiding?
Meervoudige intelligentie
8 intelligenties:








woordknap:
rekenknap:
beeldknap:
muziekknap:
beweegknap:
natuurknap:
mensknap:
zelfknap:
taal, verhalen, gedichten
logisch denken, problemen oplossen, cijfermatig
tekenen, schilderen, goed richtingsgevoel
muziek maken, luisteren en herkennen
lichamelijke inspanning, knutselen, fysieke ervaringen
planten, dieren, natuurlijke omgeving
zorgen voor en werken met anderen, communiceren
eigen gevoelens, alleen zijn, fantasieën
Huiswerk
Maak tweetallen. Zoek allebei in het activiteitenboek een activiteit uit
over
sociale ontwikkeling of over emotionele ontwikkeling, passend bij je
eigen
groep.


om
Voer allebei de activiteit uit op een andere manier: De één let sterk op
sensitief te begeleiden. Bedenk van tevoren waar je op kan letten en
aandacht
aan kan besteden. De ander besteed hier weinig aandacht aan in de |
uitvoering.

de
Voer allebei de activiteit uit in je groep. De ander observeert.
Observeer bij elkaars opdracht en schrijf allebei een kort verslagje over
activiteiten. Verwerk hierin de volgende punten:


Wat viel je op tijdens de activiteit?
Hoe reageerden de kinderen op jouw begeleiding?
Samenspel op de BSO is een product van SDK
kinderopvang en CED groep en wordt mogelijk
gemaakt door agentschap SZW
Download