sjabloon

advertisement
1 van 21
Hoofdstuk 10:
Taal- en leerstoornissen
•
•
•
•
•
Normale ontwikkeling
van spraak, taal en rekenen
Taal- en leerstoornissen
Differentiaaldiagnose en comorbiditeit
Belang van taal en rekenen
voor toekomstige ontwikkeling
Preventie en behandeling
2 van 21
Vraag
Welke ontwikkeling kent (bij normaal verloop)
een sensitieve periode?
a)
b)
c)
De ontwikkeling van lezen.
De ontwikkeling van rekenen.
De ontwikkeling van spraak en taal.
Antwoord: c
3 van 21
Taal en geletterdheid
•
•
•
•
•
Taalverwerving gaat
automatisch, leren lezen is
echt een training.
Iedereen over de hele wereld
leert spelenderwijs spreken.
Leren spreken kent een
sensitieve periode (grofweg
vanaf geboorte tot ca 10 jaar).
Leren schrijven vergt een
training. Niet iedereen kan
het.
Leren schrijven kent geen
sensitieve periode.
4 van 21
Ontwikkeling van taalverwerving
Eerst ontstaan passieve
vaardigheden, dan actieve.
Kind ontwikkelt eerst de vaardigheid
om te luisteren naar klanken, woorden en zinnen.
In dezelfde volgorde: het kind produceert
eerst klanken, dan woordjes en dan zinnetjes.
Een vreemde taal leren als volwassene:
passieve vaardigheden (luisteren) gaan
makkelijker dan actieve vaardigheden (de taal spreken).
Download