Homofobe agressie (Regenbooghuis Brussel)

advertisement
Regenbooghuis Brussel
Homofobe agressie
Overzicht
1. Definities en perceptie homofobe agressie
2. Ondernomen initiatieven
3. Aanbevelingen preventiebeleid
Hoofdstuk 1: Definities en
perceptie homofobe
agressie
Definities
-Holebi = homo, lesbisch, biseksueel
-Lgbt = lesbian, gay, bisexuel, transgender
-Seksuele oriëntatie en genderidentiteit
-Homofobie = angst, afkeer, intolerantie en haat
tegenover homoseksualiteit en homoseksuele personen
-Lesbofobie = angst, afkeer, haat, geweld en discriminatie
tegenover homoseksuele vrouwen. Lesbofobie betreft een
dubbele discriminatie waarvan lesbiennes het
slachtoffer zijn als homoseksueel (homohobie) en als
vrouw (seksisme)
Hoofdstuk 1: Definities en
perceptie homofobe
agressie
Perceptie : Onderzoek geweld tegen holebi’s en
transgenders in Brussel
-Profiel van de dader (18-30 jaar, man, in groep,
onbekenden)
-Vormen van geweld (fysieke en verbale agressie,
seksueel geweld)
-Plaats van geweld tegen holebi’s (overal, gevaarlijke
plaatsen)
-Tijdstip (overdag en avond, week en weekend, ernstiger
‘s avonds en ‘s nachts)
Hoofdstuk 2: Ondernomen
initiatieven (1)
Veelzijdige aanpak:
-
Verdeling meldcampagne De Lille
Regenbooghuis = Meldpunt
Politievorming Brusselse politiezones
Strijd tegen genderstereotypen
Persberichten nav homofobe agressie
Charter homofobe artiesten
IDAHO: pins uitdelen in straten Brussel
Scholenwerking: Yogyakarta Beginselen
Hoofdstuk 2: Ondernomen
initiatieven (2)
Partners
- Politiezones Brussel
- Rainbow Cops Belgium
- Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
- Stad Brussel Gelijke Kansen
- Centrum voor Gelijkheid van Kansen
- Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen
- Merhaba, Genres Pluriels…
Hoofdstuk 3: Aanbevelingen
preventiebeleid
Aanbevelingen voor een beter preventiebeleid:
- Diversiteitsopleiding politie
- Onderwijs
- Empowerment doelgroep
Contact/vragen?
Regenbooghuis vzw
Kolenmarkt 42
1000 Brussel
[email protected]
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards