Vrije scholen Zwevezele Interventierooster Hannelore Benoit Datum

advertisement
Vrije scholen Zwevezele
Interventierooster
Hannelore Benoit
Datum
uur
Klas
Onderwerp
doelen
Maandag
03/10/2016
8.35
2c
Wiskunde:
Rekenvoorwaarden en hoofdrekenen
tot 10
G3: de één-één verbinding leggen tussen voorwerpen en de rij
telwoorden ( synchroom tellen ) tot 10
G7: hoeveelheden tot 10 onmiddellijk herkennen zonder te tellen
G13: natuurlijke getallen herstructureren tot 10 ( 5 is 3 en 2 )
G1: gestructureerde en ongestructureerde aantallen vergelijken
en sorteren.
G2: een rangorde aangeven als begin- en telrichting afgesproken
zijn ( met woorden en rangtelwoorden )
B1: in eenvoudige situaties rekenhandelingen uitvoeren en ze
verwoorden en daarbij gebruik maken van de nodige
rekenbegrippen ( tot 10 )
B9: de correcte resultaten bij de elementaire optellingen paraat
kennen ( som tot 10 )
B12: de correcte resultaten bij de elementaire aftrekkingen paraat
kennen ( aftrektal tot 10 )
9.00
5cd
9.25
4c
Spelling: synthesedictee en
aanbrengen spellingkaart
Wiskunde rekentaal
9.50
4c
Spelling
Katten- en apenafspraak
10.30
5c
Wiskunde
Hoofdrekenen
Optellen en aftrekken tot 10000
Voorbereiden van de lessen wiskunde met nadruk op
getallenkennis, rekentaal en toepassingen.
L.1.1.1: de gedekte klinker in een gesloten lettergreep correct
schrijven
L.1.2.1:de vrije klinker in een gesloten lettergreep correct
schrijven
L.1.2.3: de vrije klinker in een open lettergreep correct schrijven
B10/B13: optellen en aftrekken volgens standaardprocedures en
de optelling en aftrekking verwoorden en noteren ( som < 10000,
aftrektal<10000 ) zonder/met overschrijding
B3: de geleerde symbolen, notatiewijzen en conventies ivm met
bewerkingen met getallen kennen en gebruiken
Lange rij voluit schrijven met de nodige splitsingen, het eerste
getal fluoriceren
10.55
11.20
13.15
Dinsdag
04/10/2016
13.40
14.05
14.30
15.10
15.35
8.35
2c
3a
Pedagogische administratie
Pedagogische administratie
Wiskunde:
Rekenvoorwaarden en hoofdrekenen
tot 10
Pedagogische administratie
Pedagogische administratie
Pedagogische administratie
Pedagogische administratie
Pedagogische administratie
Wiskunde
Hoofdrekenen
Optellen en aftrekken tot 100
Maal- en deeltafels
Getallenkennis
Getallen tot 100
G3: de één-één verbinding leggen tussen voorwerpen en de rij
telwoorden ( synchroom tellen ) tot 10
G7: hoeveelheden tot 10 onmiddellijk herkennen zonder te tellen
G13: natuurlijke getallen herstructureren tot 10 ( 5 is 3 en 2 )
G1: gestructureerde en ongestructureerde aantallen vergelijken
en sorteren.
G2: een rangorde aangeven als begin- en telrichting afgesproken
zijn ( met woorden en rangtelwoorden )
B1: in eenvoudige situaties rekenhandelingen uitvoeren en ze
verwoorden en daarbij gebruik maken van de nodige
rekenbegrippen ( tot 10 )
B9: de correcte resultaten bij de elementaire optellingen paraat
kennen ( som tot 10 )
B12: de correcte resultaten bij de elementaire aftrekkingen paraat
kennen ( aftrektal tot 10 )
B10/B13: optellen en aftrekken volgens standaardprocedures en
de optelling en aftrekking verwoorden en noteren ( som < 100,
aftrektal<100 ) zonder/met overschrijding
B3: de geleerde symbolen, notatiewijzen en conventies ivm met
bewerkingen met getallen kennen en gebruiken
B 17: de vermenigvuldigingstafels t.e.m. 10 paraat kennen
B 21: de delingstafels die horen bij de vermenigvuldigingstafels
t.e.m. 10 paraat kennen
G10: inzicht verwerven in de tientalligheid en het
9.00
3b
Wiskunde
Hoofdrekenen
Optellen en aftrekken tot 100
Maal- en deeltafels
Getallenkennis
Getallen tot 100
9.25
4a
Wiskunde
Hoofdrekenen
Optellen en aftrekken tot 1000
9.50
3b
Spelling: tweeklanken
10.30
Pedagogische administratie
plaatswaardesysteem van ons talstelsel
G13: natuurlijke getallen herstructureren
G11: de natuurlijke getallen tot 100 lezen en schrijven en gebruik
maken van de symbolen en de termen
G12: de natuurlijke getallen ordenen en ze op de getallenas
plaatsen.
Inzicht verwerven in het honderdveld
B10/B13: optellen en aftrekken volgens standaardprocedures en
de optelling en aftrekking verwoorden en noteren ( som < 100,
aftrektal<100 ) zonder/met overschrijding
B3: de geleerde symbolen, notatiewijzen en conventies ivm met
bewerkingen met getallen kennen en gebruiken
B 17: de vermenigvuldigingstafels t.e.m. 10 paraat kennen
B 21: de delingstafels die horen bij de vermenigvuldigingstafels
t.e.m. 10 paraat kennen
G10: inzicht verwerven in de tientalligheid en het
plaatswaardesysteem van ons talstelsel
G13: natuurlijke getallen herstructureren
G11: de natuurlijke getallen tot 100 lezen en schrijven en gebruik
maken van de symbolen en de termen
G12: de natuurlijke getallen ordenen en ze op de getallenas
plaatsen.
Inzicht verwerven in het honderdveld
B10/B13: optellen en aftrekken volgens standaardprocedures en
de optelling en aftrekking verwoorden en noteren ( som < 1000,
aftrektal<1000 ) zonder/met overschrijding
B3: de geleerde symbolen, notatiewijzen en conventies ivm met
bewerkingen met getallen kennen en gebruiken
Lange rij voluit schrijven met de nodige splitsingen, het eerste
getal fluoriceren
L. 2.1 Tweeklanken ( ooi, aai, oei, eeuw, ieuw, uw) correct
schrijven.
L 2.2 Woorden met tweeklanken gevolgd door een doffe
lettergreep correct schrijven.
Woensdag
05/10/2016
10.55
4b
Spelling
Katten- en apenafspraak
11.20
4a
Spelling
Katten- en apenafspraak
13.15
13.40
1b
2b
Schrijfmotoriek
Wiskunde:
Rekenvoorwaarden en hoofdrekenen
tot 10
14.05
14.30
15.10
15.35
8.35
4c
Wiskunde rekentaal
9.00
3c
Wiskunde
Hoofdrekenen
Optellen en aftrekken tot 100
L.1.1.1: de gedekte klinker in een gesloten lettergreep correct
schrijven
L.1.2.1:de vrije klinker in een gesloten lettergreep correct
schrijven
L.1.2.3: de vrije klinker in een open lettergreep correct schrijven
L.1.1.1: de gedekte klinker in een gesloten lettergreep correct
schrijven
L.1.2.1:de vrije klinker in een gesloten lettergreep correct
schrijven
L.1.2.3: de vrije klinker in een open lettergreep correct schrijven
G3: de één-één verbinding leggen tussen voorwerpen en de rij
telwoorden ( synchroom tellen ) tot 10
G7: hoeveelheden tot 10 onmiddellijk herkennen zonder te tellen
G13: natuurlijke getallen herstructureren tot 10 ( 5 is 3 en 2 )
G1: gestructureerde en ongestructureerde aantallen vergelijken
en sorteren.
G2: een rangorde aangeven als begin- en telrichting afgesproken
zijn ( met woorden en rangtelwoorden )
B1: in eenvoudige situaties rekenhandelingen uitvoeren en ze
verwoorden en daarbij gebruik maken van de nodige
rekenbegrippen ( tot 10 )
B9: de correcte resultaten bij de elementaire optellingen paraat
kennen ( som tot 10 )
B12: de correcte resultaten bij de elementaire aftrekkingen paraat
kennen ( aftrektal tot 10 )
Interventie no blame
Voorbereiden van de lessen wiskunde met nadruk op
getallenkennis, rekentaal en toepassingen.
B10/B13: optellen en aftrekken volgens standaardprocedures en
de optelling en aftrekking verwoorden en noteren ( som < 100,
aftrektal<100 ) zonder/met overschrijding
Maal- en deeltafels
9.25
9.50
10.30
10.55
Donderdag
06/10/2016
3c
3c
3c
3c
Afname LVS lezen
Afname LVS lezen
Afname LVS lezen
Afname LVS lezen
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
B3: de geleerde symbolen, notatiewijzen en conventies ivm met
bewerkingen met getallen kennen en gebruiken
B 17: de vermenigvuldigingstafels t.e.m. 10 paraat kennen
B 21: de delingstafels die horen bij de vermenigvuldigingstafels
t.e.m. 10 paraat kennen
Download