Filosofie in bedrijf

advertisement
Filosofie in bedrijf.
Wat is er nu nodig?
We leven in een onzekere, onoverzichtelijke en uitdagende tijd.
Hoe kunnen we de maatschappelijke, politieke en culturele veranderingen die plaatsvinden begrijpen en wat vraagt dit van het bedrijfsleven,
onze professionaliteit en ons persoonlijk bestaan?
Leren Denken Doen
Inzicht Inspiratie Actie
De eendaagse seminar ‘filosofie in bedrijf’ biedt u de mogelijkheid om u hierrond te vormen door:
1. Filosofisch wetenschappelijke beschouwing
Aan de hand van een radicaal confronterend perspectief op economie,
media, politiek, cultuur, veiligheid, democratie en vrijheid/individualisme
ontstaat een nieuw inzicht waaruit innovatie van de maatschappelijke en
bedrijfsmatige werkelijkheid zichtbaar wordt. Het verlangen tot verandering
vindt hierin zijn basis.
2. Dialoog
Dit verlangen tot verandering vertalen we in eigentijdse vragen die betrekking hebben op de relatie tussen uw organisatie en zijn context. Door dialoog creëren we vervolgens een gemeenschappelijk en creatief denkproces
dat zal resulteren in nieuwe ideeën.
3.Vertaling naar de praktijk
Tot slot vertalen we de uitkomst van de dialoog naar de praktijk van uw
organisatie in een concreet ontwikkelplan.
•
•
•
Voorbeelden van onderzoeksvragen:
Wat betekent maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen voor onze
organisatie? Hoe kunnen we dit zo vormgeven dat het bijdraagt aan de
ontwikkelingen in de samenleving?
Welke vragen kunnen we formuleren aan de hand waarvan we tot inspirerende, nieuwe inzichten komen over onze bedrijfsvoering en identiteit?
We horen over de wenselijkheid van nieuw leiderschap. Wat betekent dit
voor onze manier van sturing?
Leren Denken Doen
Inzicht Inspiratie Actie
Programmaleiders
Drs. Robin Brouwer is maatschappijfilosoof en verbonden aan de Liberticide werkgroep voor maatschappijanalyse. Hij is gespecialiseerd in de analyse
van onze huidige tijd aan de hand va een interdisciplinaire benadering waarin actuele kennis uit de
politicologie, criminologie, economie, mediatheorie
en filosofie verbonden worden. Hij werkt voor het
Instituut voor Filosofie en is gastdocent aan verschillende universiteiten en academies. Hij heeft het
Robin Brouwer Collective opgericht van waaruit hij
bedrijven, overheden en NGO’s adviseert over een duurzame aansluiting op
de huidige samenleving. Recente publicaties: Liberticide. Kritische reflecties
op het neoliberalisme (samen met Tiers Bakker, Uitgeverij Ijzer, Utrecht 2008)
Drs. Jikke de Ruiter is neerlandica, specialist in mondelinge communicatie, dialoogfacilitator en begeleider van duurzame (organisatie-)ontwikkeling.
Zij heeft in 2004 het bureau Comtab opgericht van
waaruit zij communicatietrainingen, workshops en
seminairs organiseert en uitvoert. Onder haar eigen
naam organiseert ze leerhuizen en bijeenkomsten
met als doel kennis te vergaren en de dialoog te
bevorderen om zo bij te dragen aan een zinvolle
ontwikkeling van onze samenleving. Recente publicatie: Wat als mijn cliënt een Ui is. Gevecht tegen clichés in coaching (samen
met Rudy Vandamme, Uitgeverij Vandammeinstituut, Oostende 2011).
Voor informatie en /of reserveringen:
E-mail: [email protected]
Telefoon: 030 273 33 04 of 06 21 534 903
Download
Random flashcards
Create flashcards