VZW De Bolster : heeft als doel om samen met de cliënt vorm te

advertisement
“ Je eigen leven vorm geven
met ondersteuning daar waar nodig
met respect voor jouw levensverhaal
met oog voor jouw kwaliteit. ”
VZW De Bolster :


heeft als doel om samen met de cliënt vorm te geven aan zijn / haar levenskwaliteit.
Dit gebeurt in dialoog met de cliënt en zijn sociaal netwerk.
zorgt in de regio Zuid Oost-Vlaanderen voor een flexibel continuüm van ondersteuningsvormen voor
personen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel.
We doen dit in dialoog met andere voorzieningen.

zet in op welbevinden en professionalisering van medewerkers, zowel individueel als in teamverband.

handelt vanuit de principes van deugdelijk ondernemerschap.

werkt vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie.
Download