Presentatie workshop 6

advertisement
Drs G.C. Geurtsen,
Bureaumanager P&O van Dichterbij
Ter gelegenheid van
de Hoofden P&O-dag van VGN d.d. 30
september 2009
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Oud/Jong
• Er zijn geen aanwijzingen voor
discriminatie van ouderen;
50 plussers en 50 minners kijken met
respect naar elkaar.
• Ouderen en jongeren verzuimen
ongeveer even veel:
Ouderen minder frequent en langer.
Jongeren frequenter en korter.
HPO-dag d.d. 30-09-2009
4 significante verschillen tussen oud en jong
5050+
Meer passend bij Meer passend bij
Een overtuigend
optreden
jongeren
ouderen
Niet bereid om langer
door te werken
ouderen
jongeren
Nadenken over
gevolgen van eigen
beslissingen
jongeren
ouderen
Betrokken bij het werk jongeren
ouderen
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Kengetallen mannen-vrouwen
Leeftijdsopbouw momenteel
6000
5000
4000
Man
3000
Vrouw
Totaal
2000
1000
0
< 20
25-29
35-39
45-49
HPO-dag d.d. 30-09-2009
55 >
Kengetallen mannen-vrouwen
• Leeftijdsopbouw over 5 jaar
6000
5000
4000
Man
3000
Vrouw
Totaal
2000
1000
HPO-dag d.d. 30-09-2009
To
ta
al
60
>
50
-5
4
55
-5
9
40
-4
4
45
-4
9
30
-3
4
35
-3
9
20
-2
4
25
-2
9
0
Verloop
• Verloop per 31 augustus 2009 is 2,39%
• Vertrekredenen bij jongeren:
ongunstige werktijden
onmogelijk om meer uren te werken.
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Wensen langer doorwerken
Op welke leeftijd
stoppen om met
pensioen te gaan
Belangrijkste
reden om tot dan
door te werken
61,5
Financiële
redenen
44%
Plezier in het
werk
36%
Sociale contacten
10%
Anders of
10%
meerdere redenen
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Wensen langer doorwerken
Belangrijkste
reden om
dan te
stoppen met
werken
Meer vrije tijd
42%
Partner gaat dan met
pensioen
OBU/Flex-pensioen
15%
Lichamelijk of geestelijk te
zwaar werk
Gezondheid
12%
Geen plezier meer in het
werk
2%
13%
6%
Anders of meerdere redenen 10%
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Klimaat in de organisatie en individuele factoren
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Klimaat in de organisatie en individuele factoren
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Conclusie
• Positief over het klimaat mbt steun voor
oudere medewerkers
• Werkmotieven zijn persoonlijk en
generatief
• Sociale druk en gedrag gericht op
ontwikkelen en prestatie neemt af met
de leeftijd
• Werkmotief generatief en selectie
neemt toe met de leeftijd
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Werkgerelateerde uitkomsten
HPO-dag d.d. 30-09-2009
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Conclusie
•
•
•
•
Het sociaal contract scoort niet zo positief
Bovengemiddeld tevreden en bevlogen
Gemiddeld betrokken
Motivatie om langer door te werken is
onder gemiddeld
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Bij wie of wat voelt u zich het meest betrokken?
•32% het werk zelf
•29% de cliënten
•16% mijn team
•10% de regio
•8% Dichterbij
Tevredenheid en betrokkenheid nemen toe
met de leeftijd
Vertrekintentie en het relationeel contract
nemen af met de leeftijd
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Personeelsregelingen waar behoefte aan is
•
•
•
•
•
•
•
Aanwezig
Flexibele arbeidsvoorwaarden
7%
Vervroegd pensioen
3%
Taakverlichting
7%
Prestatiebeloning
2%
Ontwikkeling
35%
Taakverrijking
28%
Nieuwe loopbaan binnen Dichterbij
5%
Behoefte
28%
28%
23%
37%
36%
38%
23%
Medewerkers willen graag op ontwikkeling gericht zijn,
dit heeft een positief effect op tevredenheid en
relationeel contract
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Interessante aanbevelingen
• Ontwikkelklimaat voor oudere
medewerkers verbeteren en
communiceren
• Horizontale functieverandering
stimuleren
• Ontwikkelregelingen positieve invloed
op relationeel contract
• Gebruik Ontzieregelingen niet
stimuleren
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Wat gaat Dichterbij hiermee doen?
• Eigen verantwoordelijkheid medewerker
benadrukken
• Ontwikkelklimaat voor oudere
medewerkers verbeteren en op maat
faciliteren
• Oudere medewerkers actief stimuleren
tot ontwikkeling en tot
functieverandering
HPO-dag d.d. 30-09-2009
• Welke vragen roept dit op?
• Welke aanbevelingen roept dit op?
• Wat zouden jullie doen?
HPO-dag d.d. 30-09-2009
Download