PowerPoint-presentatie

advertisement
Woningcorporaties:
hun rol nu en in de toekomst
Woonbond/Herders Consult
George Herders en Hans Weevers
BEWOGO 4 maart 2013
1
Woningcorporaties
steeds meer ter discussie
• legitimatie van de corporaties holt achteruit
• vanwege de SS Rotterdam, de Maserati
en de Vestia affaire
• en: houden zij zich wel aan hun kerntaak?
2
Ook door:
• sommige corporaties erg groot geworden:
bureaucratisch
• grote luxe kantoren
• hoge inkomens voor directeuren
• corporaties verhuren ook woningen in de
vrije sector
3
Belang van de corporaties
• Woningcorporaties zijn onontbeerlijk voor een
goede volkshuisvesting
• Woningcorporaties zijn een typisch
Nederlandse uitvinding: semi-publiek
• Gebaseerd op de woningwet van 1901
• In de jaren negentig in hoge mate
verzelfstandigd
4
Huidige problemen voor corporaties
• Last van de crisis (minder verkoop)
• Last van de bezuinigingen in het nieuwe
regeerakkoord
• Daardoor bouwen corporaties niet
• Evenals de particuliere sector
5
:
Regeerakkoord/Woonakkoord
• Hoge huurverhogingen
• Hoge verhuurdersheffing: € 1,75 miljard
• Per woning: ±€ 900,-
6
Wat kan een
woningcorporatie doen om te bezuinigen:
• Bezuinigen op de bedrijfslasten
• Minder investeren (nieuwbouw!)
• Meer verkoop
• Hogere huren
7
De toekomst van corporaties
:
• Kerntaak beklemtonen
• Scherper toezicht: intern en extern
• Kleinschaliger organisatie
• Met meer oog voor huurdersparticipatie
• En geringe, afgebakende activiteiten in de
vrije sector
8
Discussiepunten
:
• Wie behoort tot de doelgroep?
• Welke commerciële activiteiten mag de
corporatie blijven doen?
9
Doelgroep:
• Mensen met inkomen tot € 34.229,-?
• Mensen met inkomen tot € 43.000,-?
• Alle woningzoekenden die niet in hun eigen
woonbehoefte kunnen voorzien?
• Voordeel beperkte doelgroep: gerichte
voorkeur
• Nadeel: middeninkomens in de kou?
10
Verhuur door
corporatie in de vrije sector
• Mag een corporatie woningen verhuren in de
vrije sector?
• Zo ja, tot bijv. € 900,-?
• Of ongelimiteerd?
• Voordeel vrije-sector-huren: geld verdienen
voor kerntaken
• Nadeel: corporatie is niet meer herkenbaar
11
Stellingen
1. Iedereen moet een steentje bijdragen, dus het is prima
dat uw huurverhoging wordt gebruikt om de schatkist
van de Nederlandse overheid te vullen.
2. Als u meer verdient is het ook eerlijk dat u meer
huurverhoging betaalt.
3. Mozaïek Wonen mag geen commerciële activiteiten
ontplooien.
4. Iedereen moet bij Mozaïek Wonen kunnen huren.
5. Mozaïek Wonen moet maatwerk leveren (huurprijs
aanpassen?) als huurquote te hoog wordt.
12
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards