Aanvraagformulier offerte NL

advertisement
Aanvraagformulier
BRL-K903
Algemene informatie (conform KvK)
Volledige bedrijfsnaam
Contactpersoon
Dhr. / Mevr.
Functie
E-mail
Vestigingsadres
Postcode en plaats
Postadres (indien
afwijkend)
Telefoon / Fax
E-mail
Website
KvK nr
BTW/VAT/TVA n°
Extern adviseur
geen
Bedrijf : ……………………….. Naam adviseur:………………………………
Waar kent u Kiwa van?
Website
Social media etc.
Consultant
Anders: …………………...
Specifieke product informatie
Initiële certificatie
Uitbreiding
Overname
Anders:
Voor welk(e) hoofdgebied(en) en/of deelgebeid(en) wilt u certificeren hiervoor bladzijde twee invullen
Overige
Stuur, indien mogelijk, de product informatie mee.
Planning
In welke periode zou u de audit willen plannen?
Dit formulier kunt u per email zenden naar M.Meijboom, e-mail: [email protected]. Na ontvangst nemen wij zo
snel mogelijk contact met u op.
In te vullen door Kiwa:
Aanvraag formulier
2015-07-28
p. 1/2
Aanvraagformulier
BRL-K903
Datum:
Naam:
Paraaf:
Voor welk(e) hoofdgebied(en) wilt u zich certificeren
Hoofdgebied A
Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 1 en
Klasse 2 producten
Hoofdgebied B
Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en
Klasse 4 producten
Hoofdgebied C
Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor bijtende
(corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten
Hoofdgebied D
Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en
Klasse 4 producten
Hoofdgebied E
Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 2
producten
Hoofdgebied F
Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor bijtende
(corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten)
Hoofdgebied G
Installatie van onderhoud aan bovengrondse installaties voor CNG producten
Voor welk(e) deelgebied(en) wilt u zich certificeren. Niet alle combinaties zijn mogelijk, zie hiervoor de BRLK903/08 tabel 2.2.
Deelgebied 1
Bepaling bodemweerstand en ontwerp van kathodische beschermingssysteem (Mganode)
Deelgebied 2
Thermoplastische leidingsystemen
Deelgebied 3
Flexibele metalen leidingsystemen
Deelgebied 4
Lekdetectiesystemen voor tankinstallaties
Deelgebied 5
Niveaumeet- en niveaubewakingssystemen voor tankinstallaties
Deelgebied 6
Leidingen van staal en kunststof met gelaste verbindingen
Deelgebied 7
Persleidingen ondergronds
Deelgebied 8
Persleidingen bovengronds
Deelgebied 9
Ontwerp van tankinstallaties in de (petro-)chemie
Deelgebied 10
Tankinstallaties in een terp (semi-) ondergronds uitpandig
Deelgebied 11
Fabriceren van stalen of kunststof vulpuntmorsbakken
Deelgebied 12
Ondergrondse tanks van glasvezel versterkt kunststof (GRP)
Deelgebied 13
Leidingen, ondergronds van glasvezel versterkt epoxy (GRE),
Deelgebied 14
Tankinstallaties voor pontons
Deelgebied 15
(Her)klassificatie van stalen installaties
Deelgebied 16
(Her)klassificatie van kunststof installaties
Deelgebied 17
Aanleg ondergrondse leidingen van diverse materialen voor hoofdgebieden D, E en F
Aanvraag formulier
2015-07-28
p. 2/2
Download