Blowen - De Hoop ggz

advertisement
Blowen lijkt in deze maatschappij steeds
normaler te worden. Op feestjes, tijdens
het uitgaan en zelfs midden op straat
wordt geblowd. Men kijkt er tegenwoordig niet meer van op. Wanneer je
begint met blowen, is de kans groot dat
je eraan verslingerd raakt en uiteindelijk
niet meer zonder kunt.
De vraag is: wat doe jij als je een joint
aangeboden krijgt? Doe je mee om
erbij te horen en omdat je nieuwsgierig
bent? Of weiger je omdat je weet hoe
gevaarlijk het is?
De keuze is aan jou!
Wil je meer weten over blowen of
andere verslavende middelen? Of heb
je advies nodig? Bel of mail dan met
De Hoop!
Telefoon: (078) 6 111 222
E-mail: [email protected]
Of kijk voor meer informatie op
www.dehoop.org
www.cnct.nl
De Hoop is een evangelis
che ggz-instelling.
De Hoop ggz helpt kinde
ren, jongeren en volwas
se
nen.
De Hoop ggz
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Giro: (078) 6 111 111
(078) 6 111 110
[email protected]
www.dehoop.org
38.38.38
Tekst: De Hoop Preventie
Vormgeving: De Hoop Media
Druk : De Hoop Grafisch Centrum
Jaar: 2011
Over blowen doen
veel verhalen de
ronde. Fabels en
blowen eigenlijk
feiten. Maar wat
? Wat doet het m
is
et
je? Kun je er vers
En wat zegt de w
laafd aan raken?
et over blowen? In
deze folder kun je
blowen. Zodat je
meer lezen over
beter weet wat he
t is, wat het doet
kunnen doen als
en wat jíj zou
je er mee in aanr
aking komt.
Over het algemee
n wordt met blow
en
het roken van een
joint bedoeld. Dit
houdt in het roken
van hasj of wiet m
et
losse tabak die mee
stal van sigaretten
afkomstig is. De dr
ugs kan ook word
en
gegeten (spacecak
e) of gedronken
(thee). Als iemand
blowt, ruik je een
sterk zoete, kruidi
ge geur.
in de OpiumCannabis wordt genoemd
met een risico
wet. Hierin worden drugs
emd. Bezit van
voor de gezondheid geno
het kweken
een kleine hoeveelheid en
wordt gevan een kleine hoeveelheid
ductie van
doogd. Handel, bezit en pro
den.
meer dan 5 gram is verbo
Hasj en wiet zijn bewustzijnsveranderende middelen, die ook een
verdovende werking kunnen hebben. Beide zijn zij producten van
dezelfde hennepplant; de Latijnse
naam hiervan is Cannabis Sativa.
Wiet bestaat uit gedroogde
bloemtoppen van de hennepplant
en hasj is de hars ervan. Deze hars
wordt samengeperst in plakjes en
is bruin van kleur.
C. Deze stof veroorIn softdrugs zit de stof TH
aan na het gebruik
zaakt de effecten die ontst
C-gehalte kan leiden
van softdrugs. Een hoog TH
kaanvallen. Ook betot overdosering en panie
ang en je geheugen,
ïnvloedt het je gedachteg
geheugen. Door te
met name je korte termijn
aanrichten aan de
e
blowen kun je veel schad
anderingen in de
ver
hersenen. Blowen brengt
t gevolgen heeft
wa
n
structuur van de hersene
op de lange termijn.
Stoned word je wanneer je onder
invloed bent van hasj of wiet. Het is
een soort gedwongen ontspanning
van de spieren waarbij je ledematen als
versteend kunnen aanvoelen. Vandaar
dat het de naam ‘stoned’ heeft gekregen. Wanneer je stoned bent, bevind je
je in een soort roes en kun je zelfs gaan
hallucineren.
Vaak wordt drugs gebruikt om even aan de werkelijkheid te ontsnappen. Door te blowen word je in een ‘zorgeloze’ stemming gebracht
en verandert je waarneming. Kleuren lijken heftiger, muziek klinkt
mooier, eten smaakt beter en je totale ruimte- en tijdsbesef is verdwenen. Er worden vaak dingen waargenomen die er helemaal niet
zijn en dit maakt dat blowers vaak het idee hebben dat ze dromen.
Steeds meer jongeren raken verslaafd aan hasj of wiet. Ze beginnen hieraan om erbij te
horen, uit nieuwsgierigheid of omdat ze het lekker vinden. Dit gaat snel van kwaad tot
erger. Op langere termijn kunnen blowers het contact met familie en vrienden verliezen
en de kans op financiële problemen neemt toe. Dan is de enige optie: Hulp zoeken.
Wanneer men de kic
k van het blowen
heeft ervaren, kan
het zo zijn dat men
gaat experimente
ren met andere
soorten drugs. Na
blowen is de stap
naar het gebruik va
n andere soorten
drugs klein. Het is
dan ook makkelijk om aan andere
soorten drugs te
komen. In de coffe
eshops zitten vaak
mensen die ook ha
rddrugs gebruiken.
Blowen kan zowel lichamelijk als geestelijke gevolgen hebben. Hartkloppingen,
hoofdpijn, duizeligheid en ademhalingsproblemen zijn enkele voorbeelden van
de lichamelijke gevolgen. Ook bestaat er
een verhoogde kans op kanker.
Door te blowen kunnen ook psychische
gevolgen ontstaan. Voorbeelden hiervan
zijn: verwarring, angst of een storing van
het korte termijn geheugen. Ook ontstaat
er een verhoogde kans op psychische ziekten als schizofrenie, psychosen en depressiviteit. wanneer je blowt.
De verslaving in het algemeen kan worden
gezien als een geestelijk gevolg.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards