Workshop Drugs - Christiaan Huygens College

advertisement
Preventie, Voorlichting en Advies
Saskia Noach
Wat is uw eerste associatie
met DRUGS?
Belevingswereld jongeren/ volwassenen
JONGEREN
VOLWASSENEN
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø Gezondheidsbesef
Ø Lange termijn
Ø Als probleem labelen
Ø Probleemverdringing
Ø Mateloos is negatief
Identiteitsbesef
Hier & nu
Grenzen / risico’s zoeken
Status & identiteit
Mateloos is stoer
Volgens de (opium)wet
Legale drugs
• Tabak
• Koffie, thee, cacao
• Alcohol
• Smart products
Algemene bepalingen
van de Warenwet
Het gedoogbeleid
Illegale drugs
Lijst 2: soft drugs
Cannabis
Lijst 1: hard drugs
• Heroïne, XTC,
opium, cocaine,
speed
Alle drugs zijn verdovende
middelen
Drugs
• Verdovende werking:
– Alcohol, GHB, Heroïne, Morfine, Slaap en
kalmeringsmiddelen, Methadon.
• Stimulerende werking:
– Cocaïne, XTC, Speed, Methamfetamines,
Efidrine, cafeïne, Nicotine, Taurine, ritalin
• Waarnemingsveranderende werking:
– Cannabis, LSD, Paddo’s, Ketamine
Hasj en Wiet
Effecten
• Versterking zintuiglijke
prikkels/ waarneming
veranderd
• Onverschilligheid
• Honger “vreetkick”
• Lach- en giechelbuien
“lachkick”
• Lacunes in korte-termijngeheugen
Risico’s
• Schadelijk voor de
luchtwegen
• Negatieve invloed op
psychische klachten
• Desinteresse in andere
zaken
• Ontnemen van ambities
(zorgeloosheid)
Wat kunnen voor jongeren
redenen zijn om te gaan
gebruiken?
Redenen van gebruik
•
•
•
•
•
Meedoen met anderen
Geen ‘nee’ durven zeggen
Uitproberen
Spannend
Leuk om iets te doen dat
niet mag
• Stoer doen
• Verveling
• Nieuwsgierigheid
• Gezelligheid
• Lekker
• Loskomen
• (ont-)spanning
• gewoontevorming
• problemen vergeten
• verlangen naar de kick
Jongeren en genotmiddelen
•
•
•
•
•
•
Drank én drugs zijn aanwezig
Bereid jongeren erop voor, maak hen weerbaar
Gebruik van middelen is een keuze
Gebruik van drugs is nooit zonder risico’s
Maak het bespreekbaar en wees eerlijk
Informeer uzelf en uw kind
Experimenteren….
• Ga het onderwerp niet uit
de weg
• Geef het goede voorbeeld
• Bevorder zelfstandigheid
en zelfvertrouwen
• Leer uw kind omgaan met
tegenslag.
• Kennis verruimt uw denken
• Geef regels en stel grenzen
• Besef de noodzaak van
nieuwsgierigheid
• Help verveling voorkomen
• Toon betrokkenheid en
interesse
Einde
• Wilt u meer informatie?
Bel ons:
– Novadic-Kentron,
Afdeling Preventie, Voorlichting en Advies
076-5236330
Kennis verruimt uw denken…
www.novadic-kentron.nl
Download