Opinie artikel over wegwerpsnuifbuisjes

advertisement
Strijd tegen drugs niet te winnen met wegwerpsnuifbuisjes
Drugs zijn een groot probleem in onze samenleving, drugs benemen de verslaafden een
normaal leven en het veroorzaakt veel overlast en criminaliteit. Immers drugsverslaafden
doen er alles voor om maar aan hun drugs te komen.
Dit kost de maatschappij naast alle ellende ook veel geld, vandaar dat verslaafden door allerlei
instanties geholpen worden met afkicken, zodat hun gezondheid verbetert, ze minder overlast
bezorgen en de veiligheid ten goede komt.
Echter, door een partijgenoot werd ik attent gemaakt op het feit dat een instelling voor
verslavingszorg wegwerpsnuifbuisjes gaat promoten onder drugsverslaafden. Zij gaat deze
buisjes verkopen aan drugsverslaafden voor een symbolisch bedrag van € 0,25. Na enig
onderzoek blijkt dat deze buisjes zijn bedoeld om drugs, als speed, cocaïne en heroïne te
kunnen snuiven met minder risico op verwonding en besmetting. Op zich lijkt dat een goed
streven, maar als je er langer over nadenkt, is dit op zijn mins zeer opmerkelijk.
“Zorg” wordt in het woordenboek als volgt gedefinieerd: zorgvuldigheid, aandacht;
zorgzaamheid. Bij verslaafdenzorg denk je hierbij dan in eerste instantie aan het met veel
aandacht en zorgzaamheid afhelpen van mensen van hun verslaving. Dit door hen te wijzen
op de mogelijkheden om af te kicken, hen daarin bij te staan en aan de andere hen de
levensgrote gevaren van (in dit geval hard!) drugs te laten zien. Want dat (hard)drugs
levensbedreigend kunnen zijn, is volgens mij een algemeen erkend feit.
Ik was dan ook verbijsterd na het lezen van de bijsluiter genaamd “veilig snuiven” .
Hierin staat dat tijdens het snuiven van cocaïne en heroïne het gevaar bestaat om zich te
verwonden of met virussen in aanraking te komen. Maar het gaat nog verder. Een eindje
verder staat dat bij een veelvuldig, sterk gebruik lichamelijke schade en psychische problemen
nauwelijks te vermijden zijn. Dit is toch wel erg eufemistisch en afstandelijk gebracht.
Als je een pakje sigaretten ziet, dan valt direct de waarschuwing Roken is dodelijk! op. Dat is
mijns inziens veel reëler en zou ook hier zeker vermeld moeten worden.
Natuurlijk zijn er verslaafden die niet meer kunnen afkicken. Dit moet je begeleiden om
daarmee schade aan maatschappij en henzelf te beperken. Maar om zelf als instelling voor
verslavingszorg aan te geven dat er zoiets bestaat als “veilig snuiven” is de omgekeerde
wereld. Dat lijkt aan te geven dat drugs, dus ook hard drugs wel meevallen en dat het veilig is.
Het gaat niet om de manier van het snuiven, het snuiven zelf is het grote gevaar, en de manier
is maar bijzaak. Natuurlijk is een wegwerpbuisje hygiënischer, maar dat staat in geen
verhouding tot de drugs zelf. Die vernielen de gezondheid van de gebruiker enorm en niet
alleen van de gebruiker, maar ook van zijn –wijde- omgeving, de stad of het dorp waar hij zijn
drugs gebruikt.
Als de verslavingszorg op dit pad verder gaat, is het de vraag of we daar als gemeenschap nog
subsidie aan moeten of zelfs kunnen verlenen. Een maatschappelijke discussie over goede
zorg aan drugsverslaafden is naar mijn mening op zijn plaats. Immers, een zorgverlener krijgt
haar geld vanuit de gemeenschap. We moeten bij de bron beginnen, de drugs zelf en nadenken
over hoe we daar mee omgaan. Dan is een wegwerpbuisje misschien wel een weggooi-idee.
Dick Ebbers, Statenlid ChristenUnie en lid commissie Jeugd, Zorg en Cultuur.
Filtersigaretten – shagsigaretten ook geen verschil meer.
Download