SLIK

advertisement
SLIK
DEEL I
Doel: de leerlingen bereid en in staat moeten in staat zijn de risico’s van het gebruik van drugs zoals
XTC en speed in te schatten en zich verantwoordelijk te gedragen met het oog op hun eigen
gezondheid en die van anderen.
Inhoud:
 Video meet drama en interviews
 Lesbrief op 2 niveaus (ASO en TSO)
 Docentehandleiding
Aanpak:
 3 lesuren (2* de film tonen)
 2 lesuren (1* de film tonen)
De video: Gaat over het omgaan met pillen en dit bespreekbaar maken. 3 jongeren spelen de
hoofdrol: Youri is gebruiker, Emiel niet en Kim af en toe. Het eindigt op een dilemma: Youri moet
kiezen tussen pillen of zijn relatie. Drama wordt afgewisseld met interviews (duur = 25min). Er zijn
voorbeeldvraagjes per scène aanwezig in het bundeltje.
Lesbrieven: sluit aan bij de video. Bevat opdrachten die leerlingen stimuleren zich een mening te
vormen over het gebruik van pillen en om op zoek te gaan naar info. Er staan verschillende soorten
opdrachten in het pakket.
Achtergrondinformatie: achtergrondinfo over genotmiddelen bij jongeren (verschillende soorten
drugs, werking drugs, hoe ga je hiermee om als school…)
DEEL II
Werkmap:
Allerhande soorten spelletjes dat je in de klas kunt spelen
 drugsquiz,
 rechtzaak nadoen,
 muziek laten spelen en bespreken (zoals K’s Choice I’m not an addict..),
 met krantenartikels werken,
 interview afnemen bij de druglijn en kinder- en jongerentelefoon,
 een drugweek houden op school (in verschillende lessen rond drugs werken zoals in
Biologieles (wel effect heeft drugs op de hersenen), chemie (chemische formules),
geschiedenis (geschiedenis van drugs: opiumoorlog…))
 denkspelletjes,
 bordspel WAARHEID-DURVEn-DOEN
 bos-drug-code- spel
 spel drugdealen
 stellingen discussie
Download